Dennis Worst

Dennis Worst 

 

Projectleider Cultuurhistorie & Landschap

Dennis Worst (1986) behaalde zijn bachelor Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Hierna volgde Dennis de master Landschapsgeschiedenis in Groningen. Momenteel legt hij de laatste hand aan zijn promotieonderzoek'overmiddeleeuwse ontginningen in het land van Kuinder en Lende’. Het onderzoek richt zich voornamelijk op de ingebruikname van uitgestrekte veenmoerassen tussen 1000 -1400.
 
Vanzelfsprekend vormen cultuurhistorie en landschap belangrijke thema's tijden is zijn studie en zijn werkzame leven. Het zijn dan ook deze twee pijlers waar hij zich voornamelijk mee bezig zal houden als projectleider Cultuurhistorie en Landschap bij Cultuurland Advies.
 
Contact:
Tel: 088-7844302 - 06-15948798