Cultuurhistorie - Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

 

Dennis Worst is verantwoordelijk voor de cultuurhistorische tak van Cultuurland Advies. Dit doet hij onder meer door vijf producten in de markt te zetten: cultuurhistorische waardenkaarten, ontwerpcatalogi, visies met uitvoeringsprogramma’s, cultuurhistorische effectentoetsen en het aanscherpen van archeologische verwachtingen. Alle producten zijn gebaseerd op de methodiek van de landschapsbiografie: een toegankelijke en leesbare rapportage met veel beeld- en zelfgemaakt kaartmateriaal.

 

Dennis behaalde zijn bachelor in Natuur- en Landschapstechniek aan Hogeschool Van Hall-Larenstein. Hierna volgde Dennis de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

  

Wilt u meer informatie over Landschap & Cultuurhistorie? Neem dan contact op met Dennis Worst