Cultuurhistorie - Verhaal van het landschap

Het verhaal van het cultureel erfgoed leeft. Een steeds groter wordende doelgroep is en raakt geïnteresseerd in het verhaal over het verleden. Publicaties, tentoonstellingen, routes en online activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan het bekendmaken van onze historie. Cultuurland wil het verhaal van het landschap aan een breed publiek bekend maken. Nieuwe onderzoeksresultaten, nieuwe (IT-)middelen en een blijvende en nog groeiende doelgroep inspireren ons om dit verhaal te blijven (her)vertellen.