Cultuurhistorie - West Maas en Waal

Landschapsbiografie gemeente West Maas en Waal 

 

De gemeente West Maas en Waal wilde in haar bestemmingsplannen nadrukkelijker aandacht besteden aan cultuurhistorische waarden door middel van een structuurvisie. Hiervoor was een cultuurhistorische onderbouwing nodig. De gemeente wilde daarom voor het gehele gemeentelijke grondgebied een cultuurhistorische inventarisatie laten uitvoeren. Gerard Derks van Gelders Genootschap en Martijn Horst van Cultuurland Advies pakten dit project gezamenlijk op. Gerard Derks inventariseerde de (steden)bouwkundige waarden. Martijn Horst deed dat voor de historisch-geografische waarden. Net als bij veel andere projecten gebruikte Cultuurland Advies daarvoor de methodiek van de landschapsbiografie. Door de landschapsbiografie te koppelen aan een cultuurhistorische elementenkartering is het een product met veel analysemogelijkheden. Van een cultuurhistorische waardenkaart tot een kansencatalogus voor beleidsopgaven. Of van een (bewoners)visie met een uitvoeringsprogramma tot een toegankelijke publiekspublicatie. De basis voor al deze producten is hetzelfde, maar de analyse zorgt ervoor dat het product zeer uiteenlopend kan worden ingezet. In dit geval dus ook voor de opname van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen. 

 

Opdrachtgever Gelders Genootschap
Uitvoering 2013

 

 

Opdrachtgever:  Gelders Genootschap 
Jaar: 2014-2015