Cultuurhistorie - IJsselmeerbiografie

IJsselmeerbiografie 

 

In het IJsselmeergebied komen veel ambities, opgaven en investeringsprojecten van Rijk en regio samen. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om de ‘Gebiedsagenda 2050’ voor het IJsselmeergebied op te stellen. Het einddoel van de gebiedsagenda is het vergroten van de omgevingskwaliteit en samenhang van initiatieven in het IJsselmeergebied.

 

Cultuurcompagnie Noord-Holland heeft Cultuurland Advies gevraagd invulling te geven aan het Noord-Hollandse deel van de bijbehorende Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie. Aan Cultuurland Advies de taak om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten te bundelen in vier verhaallijnen. De biografie moet uiteindelijk zorgen voor een goede basis voor het maken van weloverwogen keuzes, het versterken van de karakteristieken en het creëren van draagvlak voor maatregelen waarbij de cultuurhistorie een rol speelt.

 

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie is een opdracht van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. De gemeente Sudwest-Fryslân, het Oversticht en het Geldersch Genootschap nemen de rest van het gebied voor hun rekening.

 

Download de poster 

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa

 

Opdrachtgever Rijksdienst Cultuureel Erfgoed
Uitvoering 2016 - 2017