Cultuurhistorie - Heerde en Hattem

Cultuurhistorische waardenkaart Heerde en Hattem

 

De gemeenten Heerde en Hattem willen beiden voor hun gehele grondgebied een Cultuurhistorische Waardenkaart opstellen. Deze kaart zal de basis moeten gaan vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid.

 
Cultuurland Advies gaat in de eerste helft van 2017 bezig met het maken van deze cultuurhistorische waardenkaart. Om de kaart te kunnen maken wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen zoals historische kaarten, bodemkaarten, inventarisatie van historische monumenten en oude topografische kaarten om daarmee stads- en dorpsuitbreidingen inzichtelijk te maken. Uiteindelijk zullen er allerlei cultuurhistorische elementen uit verschillende perioden op de kaart terechtkomen. Denk daarbij aan historische houtwallen, oude dijkrelicten of bijvoorbeeld historische laanpatronen die karakteristiek zijn voor de landgoederenzone.    
 
Het combineren van deze gegevens zal leiden tot een aantal kaarten die cultuurhistorische- en landschappelijke elementen weergeven van verschillende thema’s en uit diverse perioden. Als laatste zal er voor beide gemeenten een geïntegreerde digitaal raadpleegbare cultuurhistorische waardenkaart worden vervaardigd. Deze cultuurhistorische waardenkaart kan dienen als toetsingsmiddel voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Hattem en Heerde.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Worst, projectleider. 
 
Opdrachtgever Gemeenten Heerde en Hattem
Uitvoering 2017