Cultuurhistorie - Landschapsbiografie Súdwesthoeke

 

Voor de gemeente De Fryske Marren, de gemeente Súdwest-Fryslân en de stichting Mar en Klif bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân werkt Cultuurland Advies momenteel aan een Landschapsbiografie van de Friese Súdwesthoeke. Dit gebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschapstypen, waaronder het stuwwallenlandschap in Gaasterland, de IJsselmeerkust van Makkum tot Lemmer, de kleizone met de wel bekende terpen en het veengebied van de Friese Meren. Ieder landschapstype kent een eigen ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische elementen die van grote waarde zijn voor de beleving van het landschap in de Súdwesthoeke.

 

In het kader van de landschapsbiografie worden de waardevolle cultuurhistorische elementen in het buitengebied van beide gemeentes en het Nationale Landschap op regionaal niveau geïnventariseerd en in kaart gebracht. De landschapsbiografie van de Súdwesthoeke vormt een aanvulling op de reeds bestaande Cultuurhistorische kaart van Fryslân en sluit aan bij de door de provincie Fryslân uitgegeven “Wordingsgeschiedenis van Fryslân”.

 

Met deze inventarisatie en landschapsbiografie wordt de basis gelegd voor het ruimtelijk beleid en het “beter vertellen” van de historie van dit gebied. De landschapsbiografie van de Súdwesthoeke zal samen met de bijbehorende waardering van de landschappelijke en cultuurhistorische elementen de basis vormen voor nieuwe omgevingsplannen en een nog op te stellen Landschapsontwikkelingsplan.

 

Meer informatie Dennis Worst