Cultuurhistorie - Hollands Kroon

Cultuurhistorische waardenkaart Hollands Kroon

 

De gemeente Hollands Kroon (een fusiegemeente van de voormalige gemeenten Wieringen, Anna Paulowna, Wieringermeer, Niedorp) heeft de Cultuurcompagnie Noord-Holland gevraagd om een cultuurhistorische waardenkaart voor haar grondgebied te maken. Dit in verband met de gemeentelijke opgave om 55 bestemmingsplannen te actualiseren en daarin te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen die vanaf 1 januari 2012 in de Bro gelden. Daarin wordt namelijk gevraagd om in de toelichting van het bestemmingsplan te verantwoorden hoe met de aanwezige en verwachte cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.

 

Anita van Breugel ontfermde zich over de karakteristieke bebouwing van de gemeente. Cultuurland Advies kreeg de opdracht om de historisch-geografische waarden in beeld te brengen in de vorm van een landschapsbiografie. Projectmedewerker Niek Grupstra stond voor de inhoud en de kaarten aan de lat. Dit heeft geresulteerd in de rapportage Gemeente Hollands Kroon; rekening houden met cultuurhistorische waarden, waarin vanaf het natuurlijke landschap de bewoningsgeschiedenis tussen 700 en 1945 in vier hoofdstukken behandeld wordt. Na elk hoofdstuk is een overzichtskaart met de relicten uit de behandelde tijdsperiode opgenomen. Door deze hoofdstukkaarten over elkaar heen te leggen ontstaat een complete inventarisatiekaart met nog aanwezige en inmiddels verdwenen elementen. Na het waarderen van de nog aanwezige elementen kon op dezelfde manier een waarderingskaart gemaakt worden: de cultuurhistorische waardenkaart.

 

De gemeente Hollands Kroon kan met de rapportage van Cultuurland Advies op een goed onderbouwde en verantwoorde manier met de cultuurhistorische waarden op haar grondgebied omgaan. Welke waarden de gemeente gaat beschermen in haar bestemmingsplannen mag ze zelf bepalen, omdat het rijk dat voor de gemeente vormvrij gemaakt heeft.

 

Opdrachtgever Cultuurcompagnie
Uitvoering 2011 - 2012