Cultuurhistorie - Sudwest-Fryslan

Cultuurhistorische waardenkaart Sudwest-Fryslan

 

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft Cultuurland Advies gevraagd om voor een groot gedeelte van het buitengebied een historisch-geografische inventarisatie en waardering te maken. Achterliggende gedachte hierbij is om op perceelsniveau te kunnen aangeven welke historisch-geografische waarden de gemeente in het bestemmingsplan kan beschermen. Het gaat daarbij zowel om objecten als structuren.

 

Cultuurland Advies pakt deze opgave op met de methodiek van de landschapsbiografie. Een landschapsbiografie kenmerkt zich door korte, bondige teksten met veel beeld- en kaartmateriaal en wordt in tijdslagen opgedeeld. Per hoofdstuk en paragraaf wordt laagje voor laagje het huidige landschap en de onderlinge samenhangen tussen gebieden, structuren, ensembles en objecten zichtbaar. De paragrafen worden vaak thematisch opgebouwd. Elk hoofdstuk eindigt met een overzichtskaart waarop de nu nog aanwezige en inmiddels verdwenen historisch-geografische elementen staan. Voor de gemeente Súdwest-Fryslân neemt Cultuurland Advies de tijdslagen uit het beleid van de provincie Fryslân over, zodat de gemeentelijke verdieping aansluit op het provinciale beleid.

 

De opdracht borduurt voort op het werk dat al verzet is door stagiaire Richtsje van Berkum van de Rijksuniversiteit Groningen. Als tweede lezer bij het concept is hoogleraar landschapsgeschiedenis prof.dr.ir. Theo Spek gevraagd.

 

Opdrachtgever Gemeente Súdwest-Fryslân
Uitvoering 2013