Cultuurhistorie - Provincie Overijssel

Provincie Overijssel

 

Het Kenniscentrum Landschap uit Groningen heeft de opdracht gekregen om alle belangrijke cultuurhistorische elementen en structuren van de provincie Overijssel op kaart te zetten. Vanuit Cultuurland Advies had Martijn Horst de projectleiding over de cultuurhistorische inventarisatie en waardering en stond projectmedewerker Niek Grupstra aan de lat voor het intekenen van de thema’s historische infrastructuur, nederzettingstypering en nederzettingsuitbreiding. Vanuit het Kenniscentrum Landschap werkten hoogleraar Theo Spek en projectmedewerkers Oscar Borsen en Esgo Kuiper aan de cultuurhistorische inventarisatie.

  

Met de Cultuurhistorische Kenniskaart moet het voor de provinciale ambtenaar mogelijk zijn om op regionaal schaalniveau iets te kunnen zeggen over de cultuurhistorische waarde van een gebied. Daarnaast is de kaart tevens goed bruikbaar voor gemeenten en burgers die meer over hun eigen gebied willen weten. De provincie Overijssel heeft de kaart daarom zo opgezet dat deze met een webviewer thuis te bekijken is. Niet alleen alle geïnventariseerde elementen – van landgoederen tot historische infrastructuur en van waterbeheer tot verdedigingslinies – zijn op te roepen, maar de gebruiker kan ook allerlei achtergrondkaarten naar voren halen. Zo zijn er tien verschillende historische kaarten opgenomen, die maar liefst een tijdspanne van 400 jaar beslaan en door de gebruiker over elkaar heen te leggen zijn. Daarnaast zijn er hulpkaarten om bijvoorbeeld meer te weten te komen over de bodemsamenstelling, hoogteligging en landschapstypen. Op die manier kan de gebruiker van de Cultuurhistorische Waardenkaart van het regionale niveau van de provincie inzoomen naar het lokale niveau van eigen dorp, buurt of zelfs straat. Ideaal dus voor de amateuronderzoeker of voor de gemeenteambtenaar die meer achtergrondinformatie nodig heeft.

  

Op dit moment draait de Cultuurhistorische Kenniskaart nog in de testomgeving van de Atlas van Overijssel, maar zeer binnenkort zal de eindversie officieel worden gelanceerd. De provincie staat nu voor de opgave om de Cultuurhistorische Kenniskaart (met wetenschappelijke waardering) om te zetten naar een provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart, zodat de Cultuurhistorische Waardenkaart ook echt waarden zal bevatten.

 

Van de hand van Martijn Horst en Theo Spek verscheen in juli 2013 de publicatie Cultuurhistorische Kenniskaart Provincie Overijssel; achtergronden en aanbevelingen. Bekijk voor de testversie van de Cultuurhistorische Kenniskaart op:www.atlasvanoverijssel.nl/cultuurhistorie.
 
Opdrachtgever Provincie Overijssel
Uitvoering 2010