Cultuurhistorie - Bewonersvisie

Bewonersvisie

 

Waar het voorheen vaak alleen gemeenten waren die beleidsvisies met uitvoeringsprogramma’s voor het landschap maakten – in de vorm van bijvoorbeeld een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) – zijn het tegenwoordig ook vaak dorpsraden of plaatselijke belangenverenigingen. Vanuit burgerparticipatie is een landschapsbiografie namelijk een goed beginpunt om met bewoners en betrokkenen om tafel te gaan wat ze belangrijk vinden in hun omgeving. Dit kan op landschappelijke gebied zijn, maar ook op sociaal en economisch gebied.

 

 

Wat betreft de landschappelijk kant van de landschapsbiografie richt de analyseslag zich niet op de wetenschappelijke waardering, maar wordt er gekeken naar de ontwikkelingspotentie van een element of structuur en/of naar de inwonerswaardering. Op basis van de wensen van de inwoners, de ontwikkelingspotentie en de bewonerswaardering kan dan een visie met uitvoeringsprogramma gemaakt worden.