Cultuurhistorie - Cultuurhistorische effectentoets

Cultuurhistorische effectentoets

 

Als cultuurhistorie niet aan de voorkant van het planvormingsproces zit, maar juist aan de achterkant, kan de opdrachtgever vragen welke effecten de nieuwe ruimtelijke plannen op cultuurhistorische elementen hebben. Een dergelijke achteraftoets zit bijvoorbeeld in een milieu effect rapportage (m.e.r.) of in een Heritage Impact Assessment (HIA) voor werelderfgoed van Unesco. In sommige gevallen wordt een dergelijke toets ook wel Cultuurhistorische Effecten Rapportage (CHER) genoemd.

 

 

Na het meten van de effecten wordt de omvang van de effecten per cultuurhistorische element op een overzichtskaart afgebeeld in bijvoorbeeld vijf verschillende categorieën van ‘neutraal effect’ tot ‘zeer groot effect’.

 

Cultuurhistorische effectentoets