Cultuurhistorie - Aangescherpte archeologische verwachtingskaart

Aangescherpte archeologische verwachtingskaart

 

Archeologen maken hun eigen archeologische verwachtingskaarten, waarop aangegeven wordt waar de bekende archeologische vondsten zich bevinden en waar archeologische vondsten verwacht kunnen worden. Terwijl de archeologische verwachtingskaarten input zijn voor de landschapsbiografie kunnen de uitkomsten van de landschapsbiografie weer input zijn voor de archeologische verwachtingskaarten.

 

Bij een landschapsbiografie wordt namelijk inzichtelijk welke cultuurhistorische elementen ontstaan of gebouwd zijn en vervolgens ook welke daarvan in een latere periode verdwenen zijn. Op die manier kan nauwkeurig worden aangegeven waar bijvoorbeeld nog funderingsresten, oude riviermeanders of ontginningssporen te verwachten zijn. Met het inzichtelijk maken van dit ‘verdwenen’ erfgoed op een overzichtskaart kan de archeologische verwachtingskaart vaak behoorlijk worden aangescherpt. 

 

  

Aangescherpte archeologische verwachtingskaart