Gebiedsontwikkeling - Vertrouwenspersoon Wieden en Weerribben

Vertrouwenspersoon Wieden en Weerribben

Vanaf de zomer zijn Klaas van der Wal en Jan-Olaf Tjabringa actief in de Wieden en Weerribben in het kader van de ontwikkelopgave Natura 2000. Net als bij hun inzet langs het Zwarte Water en de Vecht werken ze ook hier als vertrouwenspersoon (Klaas) en ondersteuner (Jan-Olaf). Momenteel vindt de planuitwerking voor de diverse deelgebieden in Wieden en Weerribben plaats.
 
Klaas van der Wal en Jan-Olaf Tjabringa zijn beschikbaar voor grondeigenaren die te maken krijgen met de ontwikkelopgave, die vragen hebben over het proces, die vanuit een onafhankelijke blik behoefte hebben een ‘meedenkkracht’. Laagdrempelig zijn, een goede bereikbaarheid, zorgvuldigheid en vooral het niet schenden van het vertrouwen staan centraal bij de invulling van hun rol.
 
De rol van vertrouwenspersoon is een rol die steeds vaker vanuit Cultuurland Advies ingevuld wordt. Zo is Jan-Olaf vertrouwenspersoon op Kampereiland en werken Klaas en Jan-Olaf samen in de genoemde Natura 2000 gebieden Zwarte Water en Vecht en nu dus ook Wieden en Weerribben. Het is een rol die gedurende een gebiedsproces meer of minder inzet vraagt, die zich zowel op afroep als vanuit eigen initiatief tussen partijen afspeelt en nooit op de voorgrond met veel rumoer zichtbaar is. Het doel van de inzet is om gebiedsprocessen voor alle partijen plezieriger en soepeler te doen verlopen, met een meerwaarde voor alle partijen.   
 
Wilt u meer weten over onze rol als vertrouwenspersoon, heeft u specifieke vragen en/of ziet u kansen voor onze inzet elders in het land? Neem dan contact met ons op via Jan-Olaf Tjabringa.