Gebiedsontwikkeling - Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

 

De Gebiedscoöperatie  IJsseldelta is onlangs opgericht. Cultuurland is gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar vanaf 1 januari 2016 vanuit deze coöperatie voort te zetten. We zien het als een voorrecht om onderdeel te mogen blijven uitmaken van het gebiedsproces in de IJsseldelta.  

 

Tot en met het einde van 2015 zijn we in de IJsseldelta actief vanuit de rol van gebiedsmakelaar. In de periode vanaf 2009 tot en met nu hebben we in hoofdzaak onze bijdrage mogen leveren aan de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta en aan de implementatie en uitvoering van de Groene Blauwe Diensten. Het zijn bijzondere jaren geweest waarin we samen met het gebied hebben mogen werken aan de kwaliteiten van het landschap.

 

Voorsorterend op een veranderende rol van de overheden en parallel daaraan het eind van het uitvoeringsprogramma heeft ´het gebied´ een proces in gang gezet om een vervolg te bewerkstellingen. Zo is er de afgelopen 1,5 jaar door een kopgroep hard gewerkt aan een nieuwe organisatie voor het gebied en verdienmodellen om te kunnen blijven investeren in gebiedsontwikkeling. Vanuit onze rol als gebiedsmakelaar hebben we dit proces van dichtbij mogen meemaken en is in september 2015 de Gebiedscoöperatie IJsseldelta een feit geworden.

 

De coöperatie kent een eigen bestuur en een gebiedsraad met op dit moment 21 gebiedspartijen. Cultuurland is gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar vanaf 1 januari 2016 voort te zetten vanuit deze coöperatie. Jan-Olaf Tjabringa blijft zodoende als gebiedsmakelaar betrokken in het gebied. We zien het als een voorrecht om onderdeel te mogen blijven van nieuwe ontwikkelingen, van de goede samenwerking in het gebied en om te mogen blijven bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van de IJsseldelta.   

 

Vanuit de Gebiedscoöperatie IJsseldelta mogen we uitvoering geven aan projecten rondom de agrarische sector, aan het versterken van toerisme & recreatie, aan investeringsopgaven om de kwaliteit van het landschap te waarborgen en meer. Het is een ondernemende opgave die we samen met de coöperatie met vol vertrouwen oppakken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Olaf Tjabringa

 

En kijk op www.indeijsseldelta.nl en www.gcijsseldelta.nl

 

Opdrachtgever Gebiedscoöperatie IJsseldelta
Uitvoering 2016 - heden