Gebiedsontwikkeling - Vertrouwenspersoon Zwarte Water en Vecht

Vertrouwenspersoon Zwarte Water en Vecht

 

De ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 voor het gebied Zwarte Water en Vecht gaat van start. De maatregelen richten zich op het inrichten van landbouwgrond voor natuurdoelstellingen door de verbetering van de waterhuishouding en het stoppen met bemesting. De herinrichtingmaatregelen zullen zoveel als mogelijk gekoppeld worden aan agrarische structuurverbetering. Het is zoeken naar een zorgvuldige balans tussen economie en ecologie.

 

In  nauwe samenwerking met Klaas van der Wal (als vertrouwenspersoon) gaan we als ondersteuner van hem het gebied in om de wensen en ambities van grondeigenaren in beeld te brengen. Specifieke agrarische kennis bundelen we met kennis over gebiedsprocessen. De input die wij leveren vormt een belangrijke stap in het gebiedsproces voor de latere planuitwerking. De gesprekken worden in de 1e helft van 2016 gevoerd en gaan deze maand van start.

 

Na onze jarenlange inzet voor het Nationaal Landschap IJsseldelta,  aangevuld met de Groene en Blauwe Diensten, wordt onze opgebouwde gebiedskennis nu benut voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000. De insteek van dit gebiedsproces is helder. De natuuropgave ligt er en stellen we niet ter discussie aan tafel. Wel ligt de weg open om te ontdekken welke vormen van agrarische structuurverbetering mogelijk is per individueel bedrijf. Door hier oog voor te hebben, wordt het in brede zin een ontwikkelopgave voor zowel economie als ecologie.  

 

Download hier de nieuwsbrieven over dit project 

 

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa.

 

Opdrachtgever Provincie Overijssel
Uitvoering 2016 - heden