Gebiedsontwikkeling - Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050

Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050

 
In opdracht van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta mogen wij werken aan het project ‘Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050’. De aanleiding is dat de GCIJ samen met betrokken gebiedspartijen wil overgaan tot actie, omdat ook de GCIJ de urgentie van klimaatverandering onderschrijft en inziet.
 
De opgave rondom duurzaamheid & energie is dermate groot, dat de GCIJ dit zeker niet alleen kan en moet oppakken. Het overstijgt individuele belangen, waardoor een gebiedsaanpak niet meer dan logisch lijkt. Samen met overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kunnen we daadwerkelijk bijdragen aan het verkleinen van onze negatieve bijdrage aan klimaatverandering.
In de Ondernemerskring Genemuiden, Het Oversticht, Natuur en Milieu Overijssel en vanuit het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’ heeft de GCIJ partners gevonden die met de inbreng van kennis en kunde waardevolle samenwerkingspartners zullen zijn. Samen met hen is het project Marsroute IJsseldelta Energieneutraal 2050 geformuleerd. 
 
De doelstelling van het project kan als volgt geformuleerd worden: De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil vanuit onderzoek en ontwerp van het landschap, het ontwerp van techniek en het doorrekenen van economie, bewoners en bedrijven van het gebied bewust laten worden en activeren om samen tot uitvoering te komen, zodat de bestaande identiteit van het gebied versterkt wordt en een nieuwe duurzame economie aan het landschap toegevoegd wordt.
 
In dit project staan dan ook drie componenten centraal. Het gaat om het landschap als basis, de mensen en bedrijven die er wonen en gevestigd zijn en de techniek die toegepast kan worden ten aanzien van duurzaamheid & energie. Het is een uitdagende mix waarin wij vanuit Cultuurland Advies het projectleiderschap over mogen voeren. In de 1e helft van 2019 verwachten wij de Marsroute op te kunnen leveren, met als gevolg enkele concrete projecten die als gebied uitgevoerd kunnen worden.
 
Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa.