Gebiedsontwikkeling - Gebiedsmakelaardij

Gebiedsmakelaardij

 

Als gebiedsmakelaar werken wij regelmatig samen met de bureaus ROM3D uit Harfsen en Optifield uit Haaften. Samen stellen wij ons voor op www.gebiedsmakelaardij.nl

 

Het speelveld in het buitengebied verandert de laatste jaren. Overheden leggen de verantwoordelijkheden om te komen met ideeën en initiatieven veel vaker bij bewoners neer en spelen vaker een faciliterende rol. Steeds meer gemeenten werken met een gebiedsmakelaar om de verbinding tussen de overheid, ondernemers en de bewoners makkelijker te maken en om een goede invulling te geven aan de veranderende rollen.

 

Een gebiedsmakelaar werkt vaak vanuit het volgende profiel:

 • is de schakel tussen (agrarische) ondernemers, inwoners van het buitengebied, gebiedspartijen, belangengroepen en de overheden;
 • is ook voor gemeenten en de provincies aanspreekpunt en contactpersoon voor initiatieven;
 • signaleert ontwikkelingen in het buitengebied;
 • denkt mee aan de keukentafel;
 • stemt initiatieven af met het beleid en de juiste personen binnen de ambtelijke organisatie;
 • heeft gevoel bij bestuurlijke en ruimtelijke processen;
 • kent het gebied waarin hij werkt heel goed. Zowel ruimtelijk, als wat betreft de actoren, bewoners en ondernemers die er een rol spelen;
 • is onafhankelijk en daardoor ook onpartijdig.

 

Nut en noodzaak

Waarom en wanneer heeft een gebiedsmakelaar een toegevoegde waarde: 

 • door de hoeveelheid grote projecten, bestaat voor ‘het gebied’ behoefte aan een onafhankelijke intermediair die ideeën en beleid aan elkaar knoopt;
 • een gebiedsmakelaar is een duidelijk aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers in het gebied, mits dat goed wordt gecommuniceerd;
 • de gebiedsmakelaar kan vragen uit de markt afvangen bij het (gemeentelijk) loket, waardoor de overheden ontlast worden;
 • omdat de gebiedsmakelaar het gebied kent, kan hij makkelijker ideeën, beleid en lopende opgaven aan elkaar koppelen;
 • er zijn nu al veel mensen in gebieden die ideeën hebben, maar het moeilijk vinden om de juiste weg binnen de regels en het beleid te vinden. De gebiedsmakelaar is hét aanspreekpunt om ideeën te droppen;
 • de gebiedsmakelaar is een aanvulling op bijvoorbeeld dorpscontactpersonen, die zich meer binnen de kernen bezighouden dan in het buitengebied.

 

Cultuurland Advies heeft inmiddels een jarenlange ervaring opgebouwd in de rol van gebiedsmakelaar. Vanaf 2009 werken we vanuit deze rol in de IJsseldelta. Vanaf 2015 houden we ons als gebiedsmakelaar eveneens bezig met de ontwikkelingen rondom Bolwerk Buitenwacht in Kampen.

 

 

Wilt u verder praten over de meerwaarde van een gebiedsmakelaar voor uw eigen (gebieds)opgaven? Neem voor meer informatie dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa.