Gebiedsontwikkeling - Compensatieopgaven

Compensatieopgaven

 

De aanleg van infrastructurele werken of bebouwing (voor wonen en/of werken) kan in het buitengebied een nadelig gevolg hebben voor flora & fauna. Dit kan tot gevolg hebben dat de voorgenomen opgave alleen door kan gaan, mits er elders, bij voorkeur in de nabijheid ervan, een compensatie plaatsvindt.  De inhoud van de compensatie wordt vooraf bepaald evenals het zoekgebied waar de compensatie een plek zou moeten krijgen. Het is dan van belang om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In het geval van de weidevogelcompensaties (zie weidevogelcompensatie Reevediep) gaat het erom om geschikte gronden én geschikte agrariërs te vinden die een dergelijke compensatie in hun bedrijfsvoering kunnen en willen inpassen.

 

Cultuurland Advies heeft in de afgelopen jaren diverse compensatieopgaven met succes uit mogen voeren. Het ging om de compensatie vanuit de aanleg van Stadshagen (Zwolle), vanuit de aanleg van het Reevediep (Kampen) en vanuit het Ruimte voor de Rivier project bij Schelle-Oldeneel (Zwolle). Vraag en aanbod werden vanuit een gebiedsmakelaarsfunctie bijeen gebracht. Werving & selectie, contractvorming en pr behoorden tot de werkzaamheden.