Gebiedsontwikkeling - Gebiedsidentiteit

Gebiedsidentiteit

 

Elk gebied is anders, elk gebied heeft een eigen cultuur en ziel.  Noem een specifieke bevolkingsgroep en/of streek of dorp en we vallen niet stil als het gaat om  (landschappelijke) kenmerken en karaktereigenschappen van bewoners. Soms waarheidsgetrouw, maar ook vaak wat aangedikt en uitgelicht. En toch is het vreemd dat juist die cultuur en ziel nog te weinig een rol speelt bij gebiedsprocessen en grootschalige ruimtelijke ordeningsopgaven. Willen we het niet zien of nemen we niet de moeite om te ontdekken wat de kracht is van het gebied en de mensen met wie we werken?

 

De identiteit van de plek en haar bewoners zal de komende jaren in toenemende mate een rol gaan spelen bij gebiedsprocessen. Zeker nu de overheden een veranderende rol gaan aannemen en meer initiatief aan bewoners over gaat laten. Het kan niet anders dan dat initiatieven en bijdragen van onderop specifieker worden en meer oog hebben voor een passende schaal en inhoud.

 

Cultuurland Advies onderkent de eigenheid van gebieden en haar bewoners en wil hier juist gebruik van maken als belangrijke bouwsteen bij gebiedsopgaven. In projecten als KIJK en IJsselID heeft de identiteit een essentiële rol gespeeld. Maar ook in de IJsseldelta, in het centrum van Wapenveld of bij het samenstellen van een landschapsbiografie valt of staat ons werk met een (h)erkenning van de cultuur en ziel van de plek en/of het landschap.