Nieuws
29
Jan
Ruimtelijke onderbouwing nodig voor een functiewijziging?

In sommige gevallen is het mogelijk om middels een omgevingsvergunning bepaalde ontwikkelingen of vormen van gebruik – die strijdig zijn met het bestemmingsplan - toch doorgang te laten vinden. Als de gemeente medewerking wil verlenen zullen zij vragen om een ruimtelijke onderbouwing om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Lees verder
24
Jan
Meer subsidie voor Rijksmonumenten

Vanaf 1 februari is het voor eigenaren van Rijksmonumenten weer mogelijk om instandhoudingssubsidie aan te vragen in het kader van de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor de periode 2020 tot en met 2025. Eigenaren van gebouwd, archeologisch en groen erfgoed kunnen mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie die met ingang van 2020 is verhoogd van 50% naar 60% van de totale instandhoudingskosten.

Lees verder
04
Dec
Update: digitale landschapsbiografie Sudwesthoeke

Voor de gemeenten De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en het bezoekerscentrum Mar en Klif werkt Cultuurland Advies momenteel aan de ‘Landschapsbiografie Súdwesthoeke’. Een belangrijk onderdeel van deze opdracht vormt het vervaardigen van een digitale landschapsbiografie, oftewel een storymap. 

Lees verder
19
Okt
Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht

In het afgelopen half jaar hebben wij gewerkt aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht. Dit hebben wij uitgevoerd in opdracht van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en in samenwerking met een lokale werkgroep. Op 19 oktober 2018 is het uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan de bestuurders die betrokken zijn bij Natura 2000 Zwarte Water en Vecht.  

Lees verder
02
Okt
IVN Gastheer van het Landschap Oost Gelre

Diverse recreatie- en horecaondernemers uit de gemeente Oost Gelre hebben in oktober meegedaan met de IVN cursus ‘Gastheer van het Landschap’. Tijdens deze cursus leerden de ondernemers uit de toeristische sector meer over de bijzondere waarden van hun eigen landschap. Samen met de IVN afdeling ‘Regio Oost’ heeft Dennis Worst van Cultuurland Advies een brochure gemaakt over de landschapshistorie en de natuur van de gemeente Oost Gelre. 

Lees verder
31
Aug
Start verkenning functionaliteit sprengenbeken

In opdracht van de Stichting tot Behoud van de Sprengen en Beken voeren wij een verkenning uit om in beeld te brengen welke hedendaagse en toekomstige functies de beekstelsels of delen ervan kunnen vervullen, zodat instandhouding om meerdere redenen voor de hand ligt en het beheer & onderhoud gerichter plaats kan vinden. 

Lees verder
15
Aug
We gaan weer van start!

Wij hebben de zomervakantie weer achter de rug en gaan weer van start! Dennis en Susanne werken dit najaar aan de afronding van de cultuurhistorische onderzoeken voor het Aamsveen en Bergvennen in relatie tot Natura 2000. In opdracht van de gemeente Fryske Marren maken zij een landschapsbiografie voor het gebied Súdwesthoeke. 

Lees verder
01
Juni
Welkom aan Susanne Coppens
Vandaag start Susanne Coppens bij ons, van harte welkom! Vanwege een groeiend aantal opdrachten komt zij ons team versterken. Susanne studeerde archeologie aan de Universiteit in Gent en volgde daarna de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Lees verder
13
Feb
Jaaroverzicht 2017 SPLIJ+ is uit

De Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta doet meer dan alleen de Groene en Blauwe Diensten. In het jaaroverzicht 2017 valt de diversiteit aan activiteiten en aandachtsvelden op. 

Lees verder
23
Jan
Afscheid van Petra Bergsma

Na 1,5 jaar nemen we afscheid van collega Petra Bergsma. In september 2016 is Petra als afstudeerder bij Cultuurland Advies gekomen, vanuit haar studie communicatiewetenschappen aan Wageningen Universiteit. 

Lees verder
1-10 uit 20 Volgende pagina >>
Highslide