Nieuws
24
Jan

Meer subsidie voor Rijksmonumenten

Nieuws >>

Vanaf 1 februari is het voor eigenaren van Rijksmonumenten weer mogelijk om instandhoudingssubsidie aan te vragen in het kader van de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) voor de periode 2020 tot en met 2025. Eigenaren van gebouwd, archeologisch en groen erfgoed kunnen mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie die met ingang van 2020 is verhoogd van 50% naar 60% van de totale instandhoudingskosten.

 
Een andere wijziging is de nieuwe subsidieregeling voor rijksbeschermde woonhuizen. In het verleden was het niet mogelijk om voor deze objecten subsidie aan te vragen in het kader van de SIM. Met ingang van 2019 is er een subsidieregeling die 38% van de subsidiabele kosten dekt.
Naast deze regelingen voor onderhoudswerkzaamheden zijn er in sommige gevallen ook subsidies beschikbaar voor restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten. Van planvorming tot de daadwerkelijke restauratiekosten.
 
Mocht u benieuwd zijn naar de mogelijkheden voor uw rijksbeschermde woning, kerk, molen, buitenplaats of tuin- en parkaanleg, neem dan gerust eens contact op met Harm Peter de Vries om de mogelijkheden samen te verkennen. Cultuurland Advies kan u begeleiden in het hele proces van aanvraag tot uitvoering. 


« Terug naar overzicht
Kasteel Vosbergen - website.jpghoogstamboomgaard Zwolle.jpg
Highslide