Nieuws
29
Jan

Ruimtelijke onderbouwing nodig voor een functiewijziging?

Nieuws >>

In sommige gevallen is het mogelijk om middels een omgevingsvergunning bepaalde ontwikkelingen of vormen van gebruik – die strijdig zijn met het bestemmingsplan - toch doorgang te laten vinden. Als de gemeente medewerking wil verlenen zullen zij vragen om een ruimtelijke onderbouwing om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het initiatief dient aan te sluiten bij het vigerende beleid en mag niet leiden tot negatieve gevolgen voor de directe omgeving. Geen situatie is het zelfde en iedere locatie vraagt om een andere aanpak en onderzoeksintensiteit.

 

De afgelopen maanden hebben wij diverse opdrachtgevers mogen bijstaan in deze procedure waarbij Cultuurland Advies naast de ruimtelijke onderbouwing ook de feitelijke omgevingsvergunningaanvraag heeft verzorgd. Momenteel werken wij binnen de gemeente Heerde onder andere aan de wijziging van een bedrijfs- naar burgerwoning en aan het op locatie mogen houden van meerdere evenementen per jaar.

 
Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden voor een buitenplanse afwijking? Neem dan gerust eens contact op voor een nadere kennismaking en gesprek. 


« Terug naar overzicht
Bestemmingsplan Heerde.jpg
Highslide