Nieuws
19
Okt

Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht

Nieuws >>

In het afgelopen half jaar hebben wij gewerkt aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Beleving Zwarte Water en Vecht. Dit hebben wij uitgevoerd in opdracht van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en in samenwerking met een lokale werkgroep. Op 19 oktober 2018 is het uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan de bestuurders die betrokken zijn bij Natura 2000 Zwarte Water en Vecht.  

 

De aanleiding voor deze opdracht schuilt in de te realiseren natuurdoelen in Natura 2000 gebied Zwarte Water en Vecht. Naast de aandacht voor deze doelen zijn er door de provincie Overijssel middelen beschikbaar gesteld om ook aandacht te schenken aan de beleving en het verhaal van het landschap. Wat zie je van de historie, kan je het landschap in, wie kent het verhaal, waar liggen kansen en wat is er nodig om de beleving ervan te versterken? Het zijn vragen die de werkgroep uitgedacht en geconcretiseerd heeft in een uitvoeringsprogramma.  

 

Het verhaal van het landschap gekoppeld aan recreatie & toerisme, lijkt op voorhand de meest logische en kansrijke combinatie te zijn. In het opgetelde programma heeft dit dan ook het zwaartepunt gekregen. Het programma legt de focus op een aantal deelgebieden: De Veldiger Buitenlanden, De Brommert, Ruimzicht en Bruggenhoek. Voor elke deelgebied zijn concrete uitvoeringsprojecten bedacht die de beleving langs het Zwarte Water en de Vecht doen vergroten. Het is nu aan de Provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland, Staastsbosbeheer en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta om tot concrete uitvoering over te gaan. De binnen de coöperatie actieve themagroep Toerisme & Recreatie zal de komende periode hierop toezien.  

 

Onze rol binnen deze opdracht betrof het projectleiderschap, de nadere uitwerking van de projectvoorstellen en het samenstellen van de uitvoeringsprogramma. Voor meer informatie over dit project en de voortgang kunt u contact opnemen met Jan-Olaf TjabringaHet uitvoeringsprogramma kunt u bij hem opvragen. 

 

 « Terug naar overzicht
IMG_8437.JPGUiterwaarden Vecht - Zwolle.jpgUP Beleving Zwarte Water en Vecht - lage resolutie_Page_01.jpg
Highslide