Nieuws
01
Juni

Welkom aan Susanne Coppens

Nieuws >>

Vandaag start Susanne Coppens bij ons, van harte welkom! Vanwege een groeiend aantal opdrachten komt zij ons team versterken. Susanne studeerde archeologie aan de Universiteit in Gent en volgde daarna de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor haar afstudeeronderzoek schreef ze in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een landschapsbiografie van de Amersfoortseweg tussen Apeldoorn en Amersfoort, waarin het ontstaan van de route en het omliggende landschap werd onderzocht.
 
Binnen Cultuurland zal Susanne zich als projectmedewerker hoofdzakelijk bezig houden met cultuurhistorische en landschappelijke thema’s. Zo zal ze samen met collega Dennis Worst starten met het maken van de landschapsbiografie Súdwesthoeke. Achterliggende gedachte daarbij is om middels de inventarisatie die ten grondslag ligt aan de landschapsbiografie 'landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken inzichtelijk te maken zodat dit de basis kan zijn voor ruimte/ijk be/eid en voor het "beter vertellen" van de historie van dit gebied'. Het verhaal van het landschap zal samen met de inventarisatie en de daaraan gekoppelde waardering van landschappelijke en cultuurhistorische elementen de basis vormen voor nieuwe Omgevingsplannen en een nog op te stellen Landschapsontwikkelingsplan.


« Terug naar overzicht
foto met bloemen.jpg
Highslide