Ruimtelijke Planvorming - Ruimtelijke Planvorming

Ruimtelijke Planvorming

 

Binnen de ruimtelijke ordening spelen vele belangen, doelstellingen en (wettelijke) kaders een rol. Cultuurland Advies zorgt er voor dat het soms ingewikkelde ruimtelijke planproces voor iedereen soepel en overzichtelijk verloopt. Naast de aansturing van het proces begeleiden wij functieveranderingen, maken we ruimtelijke visies en stellen we binnen wettelijke kaders bestemmingsplannen op. Jan-Olaf Tjabringa is verantwoordelijk voor de tak Ruimtelijke Planvorming binnen Cultuurland Advies.

 

Jan-Olaf studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Saxion Hogeschool IJselland. Hierna studeerde hij Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen waarna hij direct gestart is met het adviesbureau Cultuurland Advies. 

 

Wilt u meer informatie over Ruimtelijke Planvorming? Neem dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa op 06-27095640 of per email, tjabringa@cultuurland.com.