Ruimtelijke Planvorming - Ontwikkelen kanoroute Wapenvelderbroek

Ontwikkelen kanoroute Wapenvelderbroek

 
Tussen Veessen en Wapenveld wordt een hoogwatergeul (HWG) aangelegd. De HWG heeft een grote inbreuk op het huidige beeld van het landschap. Om de inbreuk op het landschap te compenseren en de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economie een positieve impuls te geven, is een Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld opgesteld. Dit advies omvat 26 projecten, waaronder het realiseren van een kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering.
 
Het project kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering voorziet in de versterking van de (watergebonden) dagrecreatie en uitbreiding van het kanoroutenetwerk op de Veluwe. Om dat te realiseren wordt, in samenwerking met de gemeente Heerde, het waterschap en de provincie, een kanoroute gerealiseerd met verbindingen tussen de Grote en Kleine Wetering en het Apeldoorns Kanaal. Cultuurland Advies is gevraagd de projectleiding van dit project op zich te nemen.
 
De voorbereidingen voor de route zijn momenteel in volle gang. Het doel is om de route in september-oktober 2017 te realiseren, waarna de route voor het nieuwe seizoen 2018 volledig operationeel is. 
 
Wilt u meer informatie over de kanoroute, neem dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa.