Ruimtelijke Planvorming - Ruimtelijke onderbouwing boerencamping

Ruimtelijke onderbouwing boerencamping

 

De agrarische sector is in beweging met stoppers, groeiers, ‘neventakkers’  en bedrijven die gaan samenwerken. Voor een ‘neventakker’ hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven voor het realiseren van een boerencamping naast het agrarisch bedrijf. De initiatiefnemers hebben ervaring met gasten op het erf, in de vorm van het exploiteren van een rustpunt. De positieve ervaring die ze hiermee opgedaan hebben, willen ze graag verder uitbreiden in de vorm van een kleinschalige boerencamping.

 

Cultuurland Advies heeft dit proces begeleidt, de ruimtelijke onderbouwing geschreven/samengesteld en de benodigde onderzoeken aangestuurd. Het ging om onderzoeken op gebied van bodem, flora & fauna, landschap & cultuurhistorie en water. De bijzondere plek van de camping, de uiterwaarden van de IJssel, vraagt om een specifieke aanpak in relatie tot waterveiligheid. Initiatiefnemers zijn voornemens om de camping in het voorjaar van 2018 te openen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Olaf Tjabringa  

 

 

Opdrachtgever Particulier
Uitvoering 2016-2017