Ruimtelijke Planvorming - Evenementen buitengebied

Evenementen buitengebied

 

Voor een particulier in het buitengebied van de gemeente Heerde hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Initiatiefnemer is voornemens om 12 evenementen per jaar te organiseren op zijn eigen terrein. Te denken valt aan muzikale evenementen, zakelijke bijeenkomsten en bruiloften.

 

In de door Cultuurland Advies geschreven ruimtelijke onderbouwing is ingegaan flora & fauna, de weerslag van geluid op de omgeving, parkeren en o.a. veiligheid. De onderbouwing vormt de onderlegger voor het verdere ruimtelijk planproces.

 

Opdrachtgever Particulier
Uitvoering 2017

 

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Olaf Tjabringa