Ruimtelijke Planvorming - Gebiedsagenda Apeldoorns Kanaal

Gebiedsagenda Apeldoorns Kanaal

 

De raad van de gemeente Heerde heeft in december 2010 kennis genomen van en ingestemd met de Agenda Gebiedsontwikkeling 5e en 6e pand Apeldoorns Kanaal.  In de Gebiedsagenda is een maatregelenoverzicht opgenomen waar in de periode tot 1 januari 2016 uitvoering aan gegeven moet worden.
 
Thom Melenhorst is namens de gemeente Heerde de komende periode aan de slag met de volgende projectonderdelen:
1.        Realisatie aanlegvoorzieningen in het Apeldoorns Kanaal
2.        Aanleg van wandelvoorzieningen langs het 5e en 6e pand
3.        Aanleg Kanaalpark Heerde
4.        Voorzieningen bij Molen de Vlijt
 
Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Jan-Olaf Tjabringa.