Ruimtelijke Planvorming - Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

 

Nieuwe ruimtelijke plannen hebben vaak een wijziging van het bestemmingsplan tot gevolg. Cultuurland Advies kan deze bestemmingsplanwijziging voor u uitvoeren. Binnen de wettelijke kaders verzorgen we de toelichting, de verbeelding en de regels van het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast zorgen we voor koppeling van het plan aan IMRO2008 of IMRO2012.