Ruimtelijke Planvorming - Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing

 

In een ruimtelijke onderbouwing wordt beschreven welke ontwikkeling beoogd wordt en hoe deze ontwikkeling past in relatie tot de omgeving en tot beleid. Daarbij kan het gaan om ruimtelijke onderbouwingen van woningbouwlocaties, maar ook om onderbouwingen van bijvoorbeeld ‘rood voor rood’ projecten en landgoed- en landschapsplannen. Gemeenten vragen vaak om een ruimtelijke onderbouwing ter beoordeling van een plan.

 

Aan de rechterkant van deze pagina is een aantal projecten weergegeven waarvoor een ruimtelijk onderbouwing is opgesteld. In veel gevallen stellen we vervolgens ook het bestemmingsplan voor het betreffende initiatief op.