Ruimtelijke Planvorming - Functieverandering

Functieverandering

 

Een actueel onderwerp is de herbestemming van leegstaande panden of het wijzigen van de functie van gebouwen. Cultuurland Advies zoekt vanuit de kenmerken van het gebouw en de omgeving naar passende nieuwe functies en kan vanuit beleid en regelgeving het proces van herbestemmen verzorgen. Dikwijls verzorgen we daarbij het vergunningentraject. Ook wordt veelal de koppeling gemaakt met cultuurhistorie en landschap.

 

In 2013 schreef Cultuurland Advies een artikel over verbreding in de landbouw in het AgriTeam Magazine. Klik op de afbeelding voor het artikel.