Ruimtelijke Planvorming - Gebiedsvisies

Gebiedsvisie

 

In een gebiedsvisie worden waarden, kwaliteiten en ontwikkelingen binnen een gebied benoemd die als onderlegger  dienen voor het mogelijk maken van ruimtelijke opgaven die zorgen voor een kwaliteitsimpuls voor een gebied. Een gebiedsvisie vormt zo een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen en verdere uitwerking van opgaven in een gebied. Op basis van een gebiedsvisie kunnen initiatiefnemers toetsen of plannen mogelijk zijn, maar een wervende gebiedsvisie kan ook uitnodigend werken voor initiatiefnemers om initiatieven te ontplooien in een gebied. Wij schrijven met name gebiedsvisies voor het landelijk gebied waarin landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden in combinaties met wonen, werken en recreëren een belangrijke rol spelen.