Ruimtelijke Planvorming - Projectmanagement

Projectmanagement

 

Ruimtelijke opgaven kennen vaak een grote omvang als gevolg van de hoeveelheid betrokken partijen, de verschillende wensen, invalshoeken, financiële ruimte en wet- en regelgeving. Projecten en het bijbehorend proces kunnen daardoor als complex ervaren worden. De praktijk leert dat door een goede afbakening van de projectdoelen, een heldere planning en kennis van wet- en regelgeving projecten overzichtelijk worden en processen soepel verlopen. Cultuurland Advies kan u hiermee van dienst zijn. 

 

We zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, we weten hoe overheden en gebiedspartijen werken en kunnen daar goed verbindingen tussen leggen. Door tijdig te sturen op kwaliteit, financiële middelen en tijd kunnen we kleine en grote projecten van begin tot eind voor u verzorgen.