Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

Onze Diensten

Landschapsbiografie Loenermark

Ten zuidwesten van Loenen ligt het grootste terrein dat in beheer is bij Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK): de Loenermark. Het gebied beslaat ruim 1200 hectare bos- en heideterreinen, dat voor een groot deel bestaat uit het Loenense Bos. Al sinds de prehistorie is er sprake van een continue activiteit in het gebied, waardoor het

BEKIJK DIT PROJECT

Landschapsbiografie Loenermark

Ten zuidwesten van Loenen ligt het grootste terrein dat in beheer is bij Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK): de Loenermark. Het gebied beslaat ruim 1200 hectare bos- en heideterreinen, dat voor een groot deel bestaat uit het Loenense Bos. Al sinds de prehistorie is er sprake van een continue activiteit in het gebied, waardoor het

BEKIJK DIT PROJECT

Wolbert Meijer gaat ons team versterken

Per 1 september verwelkomen wij Wolbert Meijer bij Cultuurland Advies. Begin maart 2024 gaf Wolbert aan zijn huidige functie in de gemeente Heerde te willen beëindigen om daarna zijn hart te volgen door bij te dragen aan de ontwikkeling van een leefbaar landelijk gebied. Dat hij dit bij ons wil gaan doen, daar zijn we

LEES VERDER

Vacature Planoloog

Ben jij een ervaren planoloog die affiniteit heeft met ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied? Cultuurland Advies zoekt een strategisch adviseur die plannen behandelt die afwijken van het omgevingsplan, waarbij de diversiteit groot is. Jij weet als geen ander hoe je een functiewijziging van bestaande panden, transformatie van agrarische bedrijven en woningbouwinitiatieven aan moet pakken.

LEES VERDER

landschaps-biografie van noardeast-fryslân

Het Friese cultuurlandschap is het resultaat van de eeuwenlange wisselwerking tussen natuur en mens. Naarmate de tijd vorderde, drukte de mens een steeds grotere stempel op dat landschap. Er werden sloten gegraven, dijken aangelegd of er ontsproten elzensingels langs slootkanten. Het landschap is in die zin ons cultuurhistorisch geheugen. Steeds zijn er nieuwe lagen aan toegevoegd. Maar hoe is het cultuurlandschap in de gemeente Noardeast-Fryslân tot stand gekomen? Deze landschapsbiografie neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis om daar achter te komen.

Auteur : Dennis Worst & Susanne Coppens
Opmaak en Beeld : Peter Hermens (Werkend Landschap)

Dit boek is voor € 29,95 verkrijgbaar.