Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

Onze Diensten

Vacature Junior Adviseur

Wij zijn op zoek naar een junior adviseur ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Te denken valt aan het leveren van een bijdrage aan gebiedsprocessen waar het gaat over landschap, ontwikkelingen in de agrarische sector, duurzaamheid & energie, toerisme & recreatie en onder andere leefbaarheid. Voel je je daarnaast ook thuis in

BEKIJK DIT PROJECT

Vacature Junior Adviseur

Wij zijn op zoek naar een junior adviseur ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Te denken valt aan het leveren van een bijdrage aan gebiedsprocessen waar het gaat over landschap, ontwikkelingen in de agrarische sector, duurzaamheid & energie, toerisme & recreatie en onder andere leefbaarheid. Voel je je daarnaast ook thuis in

BEKIJK DIT PROJECT

Dorpen en Zon IJsseldelta

Dorpen spelen een hele belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum of een wat meer traditioneel dorpshuis. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil het belang van deze ontmoetingsplekken verbinden met de opgave rondom duurzaamheid & energie. Samen met Grafhorst, Kampereiland, ’s Heerenbroek en

LEES VERDER

Groene Loper IJsseldelta 2.0

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is gestart met de  Groene Loper IJsseldelta 2.0. Het project heeft als doel bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. Cultuurland Advies geeft leiding aan dit project.   Wat is de Groene Loper IJsseldelta?  Groene Loper IJsseldelta is een sociaal instrument gericht op bewustwording,  participatie en

LEES VERDER

Gortel en Niersen

De buurtschappen Gortel en Niersen liggen bovenop de Veluwe, grofweg tussen Vaassen en Vierhouten. Het zijn kleine buurtschappen; Gortel heeft 26 huishoudens, Niersen 23. Twee prachtige, unieke buurtschappen gelegen in de beschutten omgeving van Het Kroondomein. Het lijkt alsof zelfs de tijd hier heeft stilgestaan. Was het hier altijd zo? En zal het altijd zo blijven? Een kleine geschiedenis van boeren, bosbouwers en forensen.

Auteur: Martijn Horst

Dit boek is voor € 11,- verkrijgbaar.

Twitter