Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

Onze Diensten

Verkenning Gebiedscoöperatie Zuidoost-Fryslân

In Zuidoost-Fryslân spelen momenteel diverse initiatieven die bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling. Zo wil de agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne agrariers en streekbewoners eigen verantwoordelijkheid geven voor het behoud van natuur en landschapswaarden in de gemeente Ooststellingwerf. De Groene Grond Coöperatie is onlangs opgericht en wil het voor boeren in de streek mogelijk maken om

BEKIJK DIT PROJECT

Verkenning Gebiedscoöperatie Zuidoost-Fryslân

In Zuidoost-Fryslân spelen momenteel diverse initiatieven die bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling. Zo wil de agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne agrariers en streekbewoners eigen verantwoordelijkheid geven voor het behoud van natuur en landschapswaarden in de gemeente Ooststellingwerf. De Groene Grond Coöperatie is onlangs opgericht en wil het voor boeren in de streek mogelijk maken om

BEKIJK DIT PROJECT

Landwerk is uit!

Doorstart! Samen met ons! Eind 2018 viel het laatste nummer van Landwerk op de mat. Deze aankondiging viel bij een aantal ondernemers, waaronder Jan-Olaf Tjabringa, ‘verkeerd’. In goed overleg is een doorstart mogelijk gemaakt. Nummer 1 is dan ook weer uitgekomen met onderwerpen als ‘drie jaar ANLb’, ‘Gebiedsgericht werken en brandveiligheid’, ‘het verhaal rondom de

LEES VERDER

Landwerk is uit!

Doorstart! Samen met ons! Eind 2018 viel het laatste nummer van Landwerk op de mat. Deze aankondiging viel bij een aantal ondernemers, waaronder Jan-Olaf Tjabringa, ‘verkeerd’. In goed overleg is een doorstart mogelijk gemaakt. Nummer 1 is dan ook weer uitgekomen met onderwerpen als ‘drie jaar ANLb’, ‘Gebiedsgericht werken en brandveiligheid’, ‘het verhaal rondom de

LEES VERDER

Wij werken o.a. voor

Gortel en Niersen

De buurtschappen Gortel en Niersen liggen bovenop de Veluwe, grofweg tussen Vaassen en Vierhouten. Het zijn kleine buurtschappen; Gortel heeft 26 huishoudens, Niersen 23. Twee prachtige, unieke buurtschappen gelegen in de beschutten omgeving van Het Kroondomein. Het lijkt alsof zelfs de tijd hier heeft stilgestaan. Was het hier altijd zo? En zal het altijd zo blijven? Een kleine geschiedenis van boeren, bosbouwers en forensen.

Auteur: Martijn Horst

Dit boek is voor € 11,- verkrijgbaar.

Twitter