Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

Onze Diensten

Product: Storymaps

Een Storymap vertelt op interactieve manier een verhaal van het landschap door het gebruik van digitale kaarten, aangevuld met tekst, foto’s en andere media. Het is een manier om geografische informatie op een gebruiksvriendelijke manier digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De kaarten in een Storymap zijn interactief, dat wil

BEKIJK DIT PROJECT

Product: Storymaps

Een Storymap vertelt op interactieve manier een verhaal van het landschap door het gebruik van digitale kaarten, aangevuld met tekst, foto’s en andere media. Het is een manier om geografische informatie op een gebruiksvriendelijke manier digitaal te ontsluiten en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De kaarten in een Storymap zijn interactief, dat wil

BEKIJK DIT PROJECT

Afstudeeronderzoek naar biodiversiteit en samenwerking in Ooststellingwerf

In heel Nederland gaat de biodiversiteit steeds verder achteruit, wat invloed heeft op het hele ecosysteem waarin wij leven. Om hier iets aan te doen zijn verschillende partijen, waaronder de Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf en De Natuur- en Milieuvereniging De Gagelvenne, gestart om een samenwerkingsorganisatie op te richten rondom biodiversiteit in het (agrarisch)buitengebied, genaamd “Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf”. 

LEES VERDER

1 jaar actief bij Collectief Rivierenland

Binnen het werkgebied van het Collectief Rivierenland zijn momenteel 420 agrariërs en particulieren actief met agrarisch natuur en landschapsbeheer. In totaal beheren zij circa 2.000 hectare aan botanische gras- en hooilanden, akkerranden, landschapselementen en weidevogelgebieden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit binnen het agrarisch gebied, waar soorten als de patrijs, de grutto,

LEES VERDER

Gortel en Niersen

De buurtschappen Gortel en Niersen liggen bovenop de Veluwe, grofweg tussen Vaassen en Vierhouten. Het zijn kleine buurtschappen; Gortel heeft 26 huishoudens, Niersen 23. Twee prachtige, unieke buurtschappen gelegen in de beschutten omgeving van Het Kroondomein. Het lijkt alsof zelfs de tijd hier heeft stilgestaan. Was het hier altijd zo? En zal het altijd zo blijven? Een kleine geschiedenis van boeren, bosbouwers en forensen.

Auteur: Martijn Horst

Dit boek is voor € 11,- verkrijgbaar.

Twitter