Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

Onze Diensten

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is eind 2015 opgericht. Cultuurland is destijds gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar in het Nationaal Landschap IJsseldelta vanaf 1 januari 2016 vanuit deze coöperatie voort te zetten. Tot en met het einde van 2015 zijn we in de IJsseldelta actief geweest vanuit de rol van gebiedsmakelaar. In de periode vanaf 2009

BEKIJK DIT PROJECT

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

De Gebiedscoöperatie IJsseldelta is eind 2015 opgericht. Cultuurland is destijds gevraagd om de werkzaamheden als gebiedsmakelaar in het Nationaal Landschap IJsseldelta vanaf 1 januari 2016 vanuit deze coöperatie voort te zetten. Tot en met het einde van 2015 zijn we in de IJsseldelta actief geweest vanuit de rol van gebiedsmakelaar. In de periode vanaf 2009

BEKIJK DIT PROJECT

Toekomst voor de Wenumse Beek

De afgelopen twee jaar is een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteit en de toekomst van het sprengenbekenlandschap. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de uitgave ‘Toekomst voor het sprengenbekenlandschap’. Nieuw zicht op functiesʼ. In het kader van dit onderzoek werd voor vier bekenstelsels een cultuurhistorische en ecologische nulmeting uitgevoerd, met als doel het

LEES VERDER

1 jaar actief bij Collectief Rivierenland

Binnen het werkgebied van het Collectief Rivierenland zijn momenteel 420 agrariërs en particulieren actief met agrarisch natuur en landschapsbeheer. In totaal beheren zij circa 2.000 hectare aan botanische gras- en hooilanden, akkerranden, landschapselementen en weidevogelgebieden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit binnen het agrarisch gebied, waar soorten als de patrijs, de grutto,

LEES VERDER

Gortel en Niersen

De buurtschappen Gortel en Niersen liggen bovenop de Veluwe, grofweg tussen Vaassen en Vierhouten. Het zijn kleine buurtschappen; Gortel heeft 26 huishoudens, Niersen 23. Twee prachtige, unieke buurtschappen gelegen in de beschutten omgeving van Het Kroondomein. Het lijkt alsof zelfs de tijd hier heeft stilgestaan. Was het hier altijd zo? En zal het altijd zo blijven? Een kleine geschiedenis van boeren, bosbouwers en forensen.

Auteur: Martijn Horst

Dit boek is voor € 11,- verkrijgbaar.

Twitter