Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

Onze Diensten

Informatieborden IJsselzone Zwolle

Cultuurland Media werkt in opdracht van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) aan het vernieuwen van 17 informatiepanelen in de voormalige buurtschap IJsselzone. Het gebied bestaat uit de historische buurtschappen Spoolde, Schelle en Oldeneel en vormt een groene buffer tussen de IJssel en de stad Zwolle. Om het oude agrarische cultuurlandschap te beschermen tegen de

BEKIJK DIT PROJECT

Informatieborden IJsselzone Zwolle

Cultuurland Media werkt in opdracht van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) aan het vernieuwen van 17 informatiepanelen in de voormalige buurtschap IJsselzone. Het gebied bestaat uit de historische buurtschappen Spoolde, Schelle en Oldeneel en vormt een groene buffer tussen de IJssel en de stad Zwolle. Om het oude agrarische cultuurlandschap te beschermen tegen de

BEKIJK DIT PROJECT

Projectuitvoerder SPLIJ+

Bij aanvang van onze werkzaamheden in de IJsseldelta in 2009 kregen wij de opdracht mee om invulling te geven aan de Groen Blauwe Diensten. De provincie Overijssel liep destijds – en nog altijd – voorop als het gaat om het ondersteunen van particulier landschapsbeheer. Middels de regeling Groen Blauwe Diensten wilde de provincie destijds het

LEES VERDER

Projectuitvoerder SPLIJ+

Bij aanvang van onze werkzaamheden in de IJsseldelta in 2009 kregen wij de opdracht mee om invulling te geven aan de Groen Blauwe Diensten. De provincie Overijssel liep destijds – en nog altijd – voorop als het gaat om het ondersteunen van particulier landschapsbeheer. Middels de regeling Groen Blauwe Diensten wilde de provincie destijds het

LEES VERDER

Wij werken o.a. voor

Gortel en Niersen

De buurtschappen Gortel en Niersen liggen bovenop de Veluwe, grofweg tussen Vaassen en Vierhouten. Het zijn kleine buurtschappen; Gortel heeft 26 huishoudens, Niersen 23. Twee prachtige, unieke buurtschappen gelegen in de beschutten omgeving van Het Kroondomein. Het lijkt alsof zelfs de tijd hier heeft stilgestaan. Was het hier altijd zo? En zal het altijd zo blijven? Een kleine geschiedenis van boeren, bosbouwers en forensen.

Auteur: Martijn Horst

Dit boek is voor € 11,- verkrijgbaar.

Twitter