Nieuws

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel

De provincie Overijssel beschikt sinds 2013 over een cultuurhistorische kaart, die is opgenomen in de Atlas Overijssel. Samen met Neder|land|schap werken we momenteel aan een actualisatie en doorontwikkeling van deze kaart. De bestaande kaart wordt gecontroleerd, aangevuld en er wordt een waardering toegevoegd. Daarmee kan de provincie landschappelijke en cultuurhistorische waarden integreren in haar beleid en beter meewegen in toekomstige plannen.

Voor de ontsluiting van de CHWK bouwen we een nieuwe webapplicatie in ArcGIS Online. Daarin worden straks niet alleen de nieuwe kaartlagen getoond, maar worden ook verhalen bij bijzondere plekken in de provincie uitgelicht. Zo wordt alle informatie op het gebied van archeologie, gebouwd erfgoed en het historisch cultuurlandschap voor iedereen toegankelijk.

Opdrachtgever:                       Provincie Overijssel
Periode:                                    Najaar 2022
Contactpersoon:                     Erik van den Berg