Landschap & Cultuurhistorie

Aekingaweg Appelscha. cultuurhistorische quickscan

Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied kunnen soms leiden tot aantasting van bestaande landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Wanneer deze waarden niet op voorhand bekend zijn, kan dit leiden tot een vertraging van het planproces en/of een gemiste kans om met de aanwezige waarden de kwaliteit van de gewenste ontwikkeling te versterken. Om dit te voorkomen is het raadzaam om op voorhand een cultuurhistorische quickscan uit te voeren. Via een beknopte inventarisatie wordt een waardebepaling gegeven van specifieke cultuurhistorische elementen of een omvangrijker landschap.

Een mooi voorbeeld vormt de cultuurhistorische waardebepaling van een zandpad in de gemeente Ooststellingwerf. Vanwege problemen met de waterafvoer was er bij omwonenden de wens om het desbetreffende zandpad te verharden. Op basis daarvan heeft de gemeente Ooststellingwerf een verkenning uitgevoerd waarbij een cultuurhistorisch quickscan één van de onderdelen was. Uit de verkenning die door Cultuurland Advies werd uitgevoerd bleek dat het een belangrijke middeleeuwse verbindingsroute betrof. Het is nooit verhard geweest en voert nog als openbaar zandpad over de nabijgelegen es. Een zeldzaamheid op gemeentelijk en provinciaal niveau. Vandaar dat door de gemeente is afgezien van verharding en in plaats daarvan maatregelen te nemen om de waterafvoer te verbeteren.

Opdrachtgever:                               Gemeente Ooststellingwerf
Periode:                                             2018
Contactpersoon:                             Susanne Coppens