Nieuws

Afstudeeronderzoek naar biodiversiteit en samenwerking in Ooststellingwerf

In heel Nederland gaat de biodiversiteit steeds verder achteruit, wat invloed heeft op het hele ecosysteem waarin wij leven. Om hier iets aan te doen zijn verschillende partijen, waaronder de Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf en De Natuur- en Milieuvereniging De Gagelvenne, gestart om een samenwerkingsorganisatie op te richten rondom biodiversiteit in het (agrarisch)buitengebied, genaamd “Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf”. 

Om de partijen te helpen hebben Marlot van Balveren en Anneloes de Groot, twee studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, in opdracht van Cultuurland Advies onderzocht hoe “Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf” verder kan als duurzame samenwerkingsorganisatie om de biodiversiteit in Ooststellingwerf te verhogen. Hierbij is specifiek gekeken:

  • Welke initiatieven de biodiversiteit kunnen verhogen, passend bij het landschap en de agrariër in Ooststellingwerf.
  • Welke partijen in de toekomst nog meer bij “Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf” kunnen worden betrokken.
  • Wat de partijen die op dit moment bij “Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf” zijn betrokken, nodig hebben om tot uitvoering van initiatieven te komen.

Marlot en Anneloes zijn tevreden met het verloop van het onderzoek en de uitkomst. “Het was een leuke, leerzame periode waarin we in gesprek zijn gegaan met meerdere partijen en inwoners. Door hun enthousiasme rondom biodiversiteit zijn we geïnspireerd geraakt om zelf ook een klein bloemperkje in te zaaien en om zo in onze eigen omgeving bij te dragen aan de biodiversiteit. Daarnaast konden we door verschillende partijen bij het onderzoek te betrekken, maatwerk leveren. We zijn dan ook blij met het resultaat en willen Cultuurland Advies bedanken voor de kans die zij ons hebben geboden.” aldus Anneloes de Groot en Marlot van Balveren. 

Download hier het rapport
Meer informatie: Jan-Olaf Tjabringa