Jan-Olaf Tjabringa

Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing Jongerencentrum Odyssee Wapenveld

In het centrum van Wapenveld werkt de gemeente Heerde aan een multifunctionele accommodatie (mfa). Deze nieuwe mfa komt op de huidige locatie van de sporthal en tennishal. Binnen deze ontwikkeling verhuist het jongerencentrum Odyssee in Wapenveld tijdelijk van de W.H. van de Pollstraat 5 naar de bestaande bebouwing aan de Kanaaldijk 81. Deze locatie was …

Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing Jongerencentrum Odyssee Wapenveld Lees verder »

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Moerdijk

Voor de gemeente Moerdijk werken we aan een herziening van de gemeentelijke Cultuurhistoriekaart. De huidige kaart is opgesteld in 2013 en geeft een overzicht van het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente, zoals polders, forten, dijken en gebouwd erfgoed. Het ontbreekt de kaart echter aan een duidelijke classificatie en waardering van de elementen. Bovendien …

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Moerdijk Lees verder »

Vacature Planoloog

Ben jij een ervaren planoloog die affiniteit heeft met ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied? Cultuurland Advies zoekt een strategisch adviseur die plannen behandelt die afwijken van het omgevingsplan, waarbij de diversiteit groot is. Jij weet als geen ander hoe je een functiewijziging van bestaande panden, transformatie van agrarische bedrijven en woningbouwinitiatieven aan moet pakken. …

Vacature Planoloog Lees verder »

Erfcoach Heerde

In het buitengebied spelen vaak veel onderwerpen tegelijkertijd. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen daarom vragen over bijvoorbeeld de toekomst van hun bedrijf, de inrichting van het erf, verduurzaming, landschap & biodiversiteit, zelfstandige woonruimte op het erf, bedrijfsopvolging enzovoort. Ook onderwerpen als financiën, sociale moeilijkheden en andere zorgen kunnen aanleiding zijn om met een erfcoach het …

Erfcoach Heerde Lees verder »

Dorpsplan Windesheim 2035

In opdracht van Plaatselijk Belang Windesheim en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta hebben wij het proces mogen begeleiden voor het maken van een dorpsplan in Windesheim. Van maart tot oktober 2023 zijn zo’n dertig inwoners uit Windesheim actief bezig geweest om samen tot het Dorpsplan Windesheim 2035 te komen. Tijdens 4 gezamenlijke werkavonden en vele afspraken tussendoor hebben drie werk groepen …

Dorpsplan Windesheim 2035 Lees verder »

Landschapsbiografie Wekeromse zand

In het zuidwesten van de Veluwe, grofweg tussen de dorpen Lunteren en Wekerom, ligt het 530 hectare tellende natuurgebied het Wekeromse Zand. Het bestaat uit een uitgestrekt stuifzandgebied en heidevelden, die in de loop van de twintigste eeuw grotendeels zijn bebost. Eeuwenlang zorgde de aanwezigheid van het stuifzand voor een bedreiging van de nabijgelegen bouwlanden …

Landschapsbiografie Wekeromse zand Lees verder »

Landschapsbiografie Landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Aan de hand van een landschapsbiografie kunnen de soms honderden- of duizenden jaren oude elementen …

Landschapsbiografie Landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis Lees verder »

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf

Fietroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en in opdracht van Stichting Kening heeft Agnes Dokter uit naam van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland een fietsroute ontwikkeld. Het zijn uiteindelijk twee routes geworden, van 32 km en 42 km lang, die je meenemen door het biodiverse cultuurlandschap van Oostellingwerf. Samen vertellen deze routes het …

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Lees verder »

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering

De haven van Laaksum werd aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd als vluchthaven voor vissers langs de Friese Zuiderzeekust. Het wordt wel het kleinste zeevissershaventje van Europa genoemd. De geschiedenis van de Laaksum en de Zuiderzeevisserij gaat terug tot in de middeleeuwen. Voor de aanleg van de haven maakten de vissers gebruik van …

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering Lees verder »