Jan-Olaf Tjabringa

Ruimtelijke Onderbouwing Classic Cars Heerde

 Classic Cars Heerde handelt in oldtimers en is gericht op de verkoop van ondernemer tot ondernemer. Het bedrijf wilde de werkzaamheden/mogelijkheden van verkoop graag verbreden naar ook particuliere verkoop. Dit was echter niet mogelijk volgens het bestemmingsplan op de huidige locatie aan de Eperweg 50a. Om particuliere verkoop toch mogelijk te maken op de locatie …

Ruimtelijke Onderbouwing Classic Cars Heerde Lees verder »

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf

Fietroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en in opdracht van Stichting Kening heeft Agnes Dokter uit naam van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland een fietsroute ontwikkeld. Het zijn uiteindelijk twee routes geworden, van 32 km en 42 km lang, die je meenemen door het biodiverse cultuurlandschap van Oostellingwerf. Samen vertellen deze routes het …

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Lees verder »

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering

De haven van Laaksum werd aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd als vluchthaven voor vissers langs de Friese Zuiderzeekust. Het wordt wel het kleinste zeevissershaventje van Europa genoemd. De geschiedenis van de Laaksum en de Zuiderzeevisserij gaat terug tot in de middeleeuwen. Voor de aanleg van de haven maakten de vissers gebruik van …

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering Lees verder »

Lokale Ontwikkelingsstrategie IJsselvallei

Tussen het Veluwemassief en de rivier de IJssel en tussen Hattem en Dieren ligt de westelijke IJsselvallei. Voor deze regio zijn in de periode 2019-2022 twee toonaangevende gebiedsontwikkelingstrajecten uitgevoerd met als resultaat Masterplan IJsselvallei en het daarmee verbonden Werkboek. In navolging van deze trajecten hebben de gemeenten Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst en Brummen en Waterschap Vallei …

Lokale Ontwikkelingsstrategie IJsselvallei Lees verder »

Ruimtelijke Onderbouwing vestigen Dierenkliniek

In het najaar van 2022 is op bedrijventerrein Molenweg/Europaweg in Heerde Dierenkliniek Molenweg gevestigd. Dit gebruik was op basis van de Staat van de Bedrijfsactiviteiten in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het gebruik als dierenkliniek voort te kunnen zetten, was het noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen waarbij gebruik wordt gemaakt van de …

Ruimtelijke Onderbouwing vestigen Dierenkliniek Lees verder »

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân

In het zeekleigebied langs de Friese kust komen kruinigepercelen voor. Kruinige percelen zijn bolliggende bouwlanden die in het middenaanzienlijk hoger zijn dan langs de randen. De bolle ligging is het gevolg vaneeuwenlange grondbewerking, waarbij op een specifieke manier werd geploegd omde afwatering te verbeteren. Deze manier van grondbewerking kent vermoedelijk eenmiddeleeuwse oorsprong en is zeer …

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân Lees verder »

Landschapsbiografie Olde Maten

De Olde Maten maakt deel uit van een omvangrijke agrarische veenontginning, die bepalend is geweest voor het huidige karakter van het gebied. Het is één van de weinige gebieden waar de zo kenmerkende lange en smalle percelen nog grotendeels aanwezig zijn gebleven. Eeuwenlang werd het gebied gebruikt voor de hooiwinning, al staat het gebied ook …

Landschapsbiografie Olde Maten Lees verder »

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide

Tussen de dorpen Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg) ligt een 1115 hectare groot bos- en stuifzandgebied dat in gebruik is als militair oefenterrein van Defensie. Tot in de negentiende eeuw bestond dit gebied nog uit een uitgestrekt heideveld, dat door bewoners uit de naastgelegen dorpen en buurtschappen werd benut. Het gebied zelf was al in de prehistorie een belangrijke …

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide Lees verder »

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel

De provincie Overijssel beschikt sinds 2013 over een cultuurhistorische kaart, die is opgenomen in de Atlas Overijssel. Samen met Neder|land|schap werken we momenteel aan een actualisatie en doorontwikkeling van deze kaart. De bestaande kaart wordt gecontroleerd, aangevuld en er wordt een waardering toegevoegd. Daarmee kan de provincie landschappelijke en cultuurhistorische waarden integreren in haar beleid …

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel Lees verder »

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel

Traject Lochem-Almen De rivier de Berkel is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), maar momenteel voldoet de rivier nog niet aan de doelstellingen die hiervoor gelden. Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een herinrichting langs verschillende trajecten van de Berkel, om de rivier beter geschikt te maken voor stroming minnende vissoorten. Hierbij zullen naast …

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel Lees verder »