Gebiedsontwikkeling

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Google eens op ‘biodiversiteit + Fryslân/Nederland of zelfs Ooststellingwerf’ en je zult merken dat het een populair en beladen onderwerp is. Zeker in plattelandsgemeenten speelt het thema en komt de agrarische sector vaak negatief voor het voetlicht. Zonder hier een standpunt over in te nemen kan gerust worden aangenomen dat dit complexe thema ook de komende jaren veelbesproken zal blijven. De kans bestaat dat hierdoor de kloof tussen de bevolking en de agrarische sector, of zoals elders geschetst tussen boer en burger, steeds groter wordt. Terwijl de oplossing van dit veelomvattende thema misschien juist wel ligt in de samenwerking tussen boer en burger. En dat is precies wat wij voor ogen hebben met ‘Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf’!

In het kort behelst Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf het volgende: Het op grote en kleine schaal versterken van de biodiversiteit door het koppelen van streekeigen biodiversiteitsinitiatieven in de gemeente Ooststellingwerf onder een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger, met een digitaal platform om zo de impact van de lokale initiatieven voor de biodiversiteit te ondersteunen, te versterken en uit te voeren.

In de komende 1,5 jaar werken wij aan het opzetten van een platform (online met storymap), aan het continueren en opschalen van bestaande projecten en aan het organiseren van lezingen, excursies en informatieavonden. 

Opdrachtgever:               Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
Periode:                              1 maart 2021 – …
Contactpersoon:              Jan-Olaf Tjabringa