Cultuurland Advies

Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

AJ5A7902 Susanne-zw-rond
Susanne Coppens (1990) studeerde archeologie aan de Universiteit in Gent en volgde daarna de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor haar afstudeeronderzoek schreef ze in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een landschapsbiografie van de Amersfoortseweg tussen Apeldoorn en Amersfoort, waarin het ontstaan van de route en het omliggende landschap werd onderzocht.
 
Binnen Cultuurland houdt Susanne zich als projectleider hoofdzakelijk bezig met cultuurhistorische en landschappelijke thema’s.
 

Susanne Coppens

Projectleider Landschap & Cultuurhistorie

AJ5A7872 Jan-Olaf-zw-rond

Jan-Olaf Tjabringa studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Saxion Hogeschool IJsselland. Hierna studeerde hij Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na afronding van deze laatste studie begon hij in 2006 als zelfstandige en richtte hij Cultuurland Advies op. 

Cultuurhistorie en landschap stonden bij de start centraal. Vanaf 2009 werd het dienstenpakket uitgebreid met  gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming.  Vandaag de dag voert Jan-Olaf zijn werkzaamheden voornamelijk uit op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming. Zo houdt hij zich onder andere bezig met gebiedsmakelaardij, met het werk als vertrouwenspersoon bij gebiedsprocessen, wordt hij ingezet als kavelruilcoördinator en projectuitvoerder in het kader van landschaps- en weidevogelbeheer. 

Jan-Olaf Tjabringa

Projectleider Gebiedsontwikkeling (eigenaar)

AJ5A7858 Leonie-zw-rond

Leonie Meppelder is als project- en procesbegeleider betrokken bij diverse projecten en gebiedsprocessen. Leonie is een verbinder die initiatieven, mensen en ideeën graag bij elkaar brengt. Als gebiedsregisseur voor de belevingsgebieden Ambachtelijke en Industriële Veluwe zet zij zich in voor Visit Veluwe om samen met de stakeholders in het gebied IJsselvallei te komen tot een verbeterd bezoekersmanagement op de Veluwe. Daarnaast is Leonie projectcoördinator van het project energiecoaches van Energie coöperatie Heerde Energiek binnen de gemeente Heerde.   

Tijdens haar werk op De Nijensteen in Veessen (2005-2019) stond het behartigen van de belangen van de diverse partijen die gebruik maakten van het landgoed centraal. Het betrof verblijfsgasten van de Nijensteen, collega’s van het gehuisveste investeringsfonds DOB, de fruitteler met de biologische appel boomgaard en perenboomgaard en de veehouder van het naastgelegen natuurboerderij Villa Bakhuis. In die periode vervulde Leonie diverse rollen en uiteindelijk als bedrijfsleider van De Nijensteen. 

Leonie Meppelder

Projectleider Gebiedsontwikkeling

AJ5A7911 Agnes-zw-rond

Agnes is als projectmedewerker betrokken bij het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Zij heeft een achtergrond in duurzame ontwikkeling van bedrijven en sectoren op het vlak van onderzoek en advies. Daarnaast heeft zij veel ervaring met projectmanagement ondersteuning. Haar ervaring en interesse in de onderwerpen biodiversiteit, natuur en landbouw komen mooi samen in dit project.

Zij studeerde International Tourism Management and Consultancy in Breda, gevolgd door een Master International Development Studies in Utrecht.  Of het nou gaat om een nieuwe toeristische bestemming, duurzame handel van fruit en katoen of het opzetten van een moestuin en voedselbos bij een basisschool, duurzame ontwikkeling is tijdens haar studie en in haar werk, altijd een rode draad geweest.

Agnes Dokter

Projectmedewerker gebiedsontwikkeling

AJ5A7888 Erik-zw-rond

Erik van den Berg (1987) studeerde Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Daarna heeft hij zich verbreed met de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. De afgelopen jaren was Erik werkzaam als landelijk specialist cultuurhistorie bij Natuurmonumenten en bracht hij de cultuurhistorische waarden van de afzonderlijke natuurgebieden in kaart, zodat de cultuurhistorie goed gewaarborgd was in de gebiedsvisies. Zijn specialiteit ligt bij bosgeschiedenis en ontginningen op hoge zandgronden. Dit uitte zich onder meer in zijn masterscriptie naar de middeleeuwse bossen in het Drentsche Aa-gebied. Daarnaast heeft Erik meegeschreven aan de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa.

Erik van den Berg

Adviseur Cultuurhistorie en Landschap

AJ5A7888-profielfotorond

Staan hier straks jouw contactgegevens en mini-biografie?
Bekijk hier de vacature!

We zijn opzoek naar jou!

Junior planoloog / projectmedewerker