Cultuurland Advies

Cultuurland Advies is een adviesbureau op het gebied van Landschap & Cultuurhistorie, Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Planvorming. Onze werkzaamheden voeren wij met name uit in het landelijk gebied. Hierdoor
ontstaat op vanzelfsprekende wijze een natuurlijke relatie tussen ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische componenten.

Wij hebben een passie voor het landelijk gebied en voelen ons zeer betrokken
bij onze opdrachten en werkzaamheden. Vanuit een hechte vertrouwensband werken wij samen met onze opdrachtgevers en stakeholders aan een
waardevolle leefomgeving.

AJ5A7902 Susanne-zw-rond
Susanne Coppens (1990) studeerde archeologie aan de Universiteit in Gent en volgde daarna de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor haar afstudeeronderzoek schreef ze in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een landschapsbiografie van de Amersfoortseweg tussen Apeldoorn en Amersfoort, waarin het ontstaan van de route en het omliggende landschap werd onderzocht.
 
Binnen Cultuurland houdt Susanne zich als projectleider hoofdzakelijk bezig met cultuurhistorische en landschappelijke thema’s.
 

Susanne Coppens

Projectleider Landschap & Cultuurhistorie

AJ5A7872 Jan-Olaf-zw-rond

Jan-Olaf Tjabringa studeerde Ruimtelijke Ordening en Planologie aan Saxion Hogeschool IJsselland. Hierna studeerde hij Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na afronding van deze laatste studie begon hij in 2006 als zelfstandige en richtte hij Cultuurland Advies op. 

Cultuurhistorie en landschap stonden bij de start centraal. Vanaf 2009 werd het dienstenpakket uitgebreid met  gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming.  Vandaag de dag voert Jan-Olaf zijn werkzaamheden voornamelijk uit op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planvorming. Zo houdt hij zich onder andere bezig met gebiedsmakelaardij, met het werk als vertrouwenspersoon bij gebiedsprocessen, wordt hij ingezet als kavelruilcoördinator en projectuitvoerder in het kader van landschaps- en weidevogelbeheer. 

Jan-Olaf Tjabringa

Projectleider Gebiedsontwikkeling (eigenaar)

AJ5A7858 Leonie-zw-rond

Leonie Meppelder is als project- en procesbegeleider betrokken bij diverse projecten en gebiedsprocessen. Leonie is een verbinder die initiatieven, mensen en ideeën graag bij elkaar brengt. Als gebiedsregisseur voor de belevingsgebieden Ambachtelijke en Industriële Veluwe zet zij zich in voor Visit Veluwe om samen met de stakeholders in het gebied IJsselvallei te komen tot een verbeterd bezoekersmanagement op de Veluwe. Daarnaast is Leonie projectcoördinator van het project energiecoaches van Energie coöperatie Heerde Energiek binnen de gemeente Heerde.   

Tijdens haar werk op De Nijensteen in Veessen (2005-2019) stond het behartigen van de belangen van de diverse partijen die gebruik maakten van het landgoed centraal. Het betrof verblijfsgasten van de Nijensteen, collega’s van het gehuisveste investeringsfonds DOB, de fruitteler met de biologische appel boomgaard en perenboomgaard en de veehouder van het naastgelegen natuurboerderij Villa Bakhuis. In die periode vervulde Leonie diverse rollen en uiteindelijk als bedrijfsleider van De Nijensteen. 

Leonie Meppelder

Projectleider Gebiedsontwikkeling

AJ5A7911 Agnes-zw-rond

Agnes is als projectleider betrokken bij de projecten Biodivers
Cultuurland Ooststellingwerf en Groene Schoolpleinen Ooststellingwerf. Zij heeft
een achtergrond in duurzame ontwikkeling van bedrijven en sectoren op het vlak
van onderzoek en advies. Daarnaast heeft zij ervaring met projectmanagement
ondersteuning. Haar ervaring en interesse in de onderwerpen biodiversiteit en
natuur komen mooi samen in deze projecten.

Zij studeerde International Tourism Management and Consultancy
in Breda, gevolgd door een Master International Development Studies in Utrecht.
Of het nu gaat om een nieuwe toeristische bestemming of het opzetten van een
moestuin of voedselbos bij een school, duurzame ontwikkeling is tijdens
haar studie en in haar werk altijd een rode draad geweest.

Agnes Dokter

Projectmedewerker gebiedsontwikkeling

AJ5A7888 Erik-zw-rond

Erik van den Berg (1987) studeerde Bos- en Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Daarna heeft hij zich verbreed met de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn masterscriptie schreef hij over de middeleeuwse bossen in het Drentsche Aa-gebied, waarna hij ook heeft meegeschreven aan het publieksboek Landschapsbiografie van de Drentsche Aa.

Erik heeft veel ervaring met het in kaart brengen van cultuurhistorische waarden in het buitengebied, waarbij ontginningen op hoge zandgronden en bosgeschiedenis zijn specialiteit vormen. Binnen  Cultuurland Advies houdt Erik zich daar ook veel mee bezig. Daarnaast richt hij zich op het schrijven van landschapsbiografieën, zoals bijvoorbeeld voor landgoed Petrea, de gemeente Hoeksche Waard en de omgeving van de Olde Maten.  


Erik van den Berg

Adviseur Cultuurhistorie en Landschap

AJ5A7912-Betsie-zw-rond-1

Betsie Pinkert (1977) studeerde Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp. Hierna werkte zij onder meer als projectmedewerker bij de Dienst Landelijk Gebied in Zwolle en in Arnhem. Vanuit haar interesse in duurzaamheid is Betsie werkzaam bij een grote landelijke kringlooporganisatie en gaf ze haar belangstelling voor natuur en landschap vorm door het volgen van de masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als toelating schreef ze een scriptie over de ontwikkeling van landgoederen op de Sallandse Heuvelrug. Voor haar afstuderen deed ze landschaps-historisch onderzoek naar de broekgebieden in het stroomgebied van de Berkel.

Bij Cultuurland werkt Betsie als junior-planoloog/projectmedewerker hoofdzakelijk binnen de Ruimtelijke Planvorming en Gebiedsontwikkeling.

Betsie Pinkert

Junior Planoloog / Projectmedewerker

AJ5A7912-Martijn-zw-rond-1

Martijn Hoekman (1998) studeerde Spatial Planning and Design aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij deze studie stond de ruimtelijke ordening centraal, waaronder ook het landschap. Tijdens de master Landschapsgeschiedenis heeft hij zijn kennis over het Nederlandse landschap verder uitgebouwd. Dit heeft geleid tot een scriptie over de landschapsgenese van het dorp Paasloo in Noordwest-Overijssel. De opgedane onderzoeksvaardigheden neemt hij mee in zijn werk bij Cultuurland. 

Binnen Cultuurland houdt Martijn zich bezig met zowel planologisch zaken en gebiedsontwikkeling als cultuurhistorische en landschappelijke thema’s.

Martijn Hoekman

Junior Planoloog / Projectmedewerker