Gebiedsontwikkeling

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf

Fietroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en in opdracht van Stichting Kening heeft Agnes Dokter uit naam van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland een fietsroute ontwikkeld. Het zijn uiteindelijk twee routes geworden, van 32 km en 42 km lang, die je meenemen door het biodiverse cultuurlandschap van Oostellingwerf. Samen vertellen deze routes het …

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Lees verder »

Lokale Ontwikkelingsstrategie IJsselvallei

Tussen het Veluwemassief en de rivier de IJssel en tussen Hattem en Dieren ligt de westelijke IJsselvallei. Voor deze regio zijn in de periode 2019-2022 twee toonaangevende gebiedsontwikkelingstrajecten uitgevoerd met als resultaat Masterplan IJsselvallei en het daarmee verbonden Werkboek. In navolging van deze trajecten hebben de gemeenten Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst en Brummen en Waterschap Vallei …

Lokale Ontwikkelingsstrategie IJsselvallei Lees verder »

Ontwikkelings-perspectief en uitvoeringagenda Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft in toenemende mate oog voor de dynamiek in het buitengebied. Zo dwingen ontwikkelingen ten aanzien van klimaat, de landbouw en bijvoorbeeld leefbaarheid tot een meer integrale visie op het buitengebied. Vele gebiedspartijen, belangen, wensen en kansen dienen meer dan nu samen te komen tot een ontwikkelingsperspectief met aansluitend een uitvoeringsagenda. Een …

Ontwikkelings-perspectief en uitvoeringagenda Ooststellingwerf Lees verder »

Boerenbelevingen in de IJsselvallei

Medio 2020 is IJsselvallei Boert en Eet Bewust gestart met het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. In het kader van het Masterplan IJsselvallei is gevraagd te komen met goede ideeën om de verbinding stad- platteland en consument – boer te stimuleren. Dit resulteerde in het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. Het project kent …

Boerenbelevingen in de IJsselvallei Lees verder »

Groene schoolpleinen gemeente Ooststellingwerf

In opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland  werken wij voor de gemeente Ooststellingwerf aan een inventarisatie die zich richt op het vergroenen van schoolpleinen bij basisscholen binnen de gemeente. Groene schoolpleinen zijn in opkomst. Op een groen schoolplein is een selectie aan natuurlijke elementen aanwezig die kinderen uitdagen hier in en mee te spelen. Een …

Groene schoolpleinen gemeente Ooststellingwerf Lees verder »

Informatieborden Gemeente Epe

De gemeente Epe wil graag een aantrekkelijke gemeente zijn voor bezoekers en inwoners van de Veluwe. Een goed aanbod aan fietspaden voorzien van informatieborden met een beschrijving van de bijzondere historie hoort daarbij. Cultuurland Media heeft in opdracht van de gemeente Epe samen met de Stichting Promotie Epe en de fietsersbond informatieborden gemaakt die het …

Informatieborden Gemeente Epe Lees verder »

Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten

In het gebied Olde Maten en Zwartewatersklooster (OV) is de gebiedsalliantie SOM als werkgroep binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta actief. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten; Staatsbosbeheer; Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster en de Stichting Vrienden van de Olde Maten (Veldschuur).  De inzet van de alliantie is erop gericht om het gebied verder te …

Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten Lees verder »

Waterrecreatie IJsseldelta

De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Door dit project komt er via het water een betere toeristisch-recreatieve infrastructuur beschikbaar. Voor de uitvoering van de plannen is nu een Europese LEADER-subsidie toegekend van € 96.993 voor de periode tot …

Waterrecreatie IJsseldelta Lees verder »

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Google eens op ‘biodiversiteit + Fryslân/Nederland of zelfs Ooststellingwerf’ en je zult merken dat het een populair en beladen onderwerp is. Zeker in plattelandsgemeenten speelt het thema en komt de agrarische sector vaak negatief voor het voetlicht. Zonder hier een standpunt over in te nemen kan gerust worden aangenomen dat dit complexe thema ook de …

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf Lees verder »