Gebiedsontwikkeling

Erfcoach Heerde

In het buitengebied spelen vaak veel onderwerpen tegelijkertijd. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen daarom vragen over bijvoorbeeld de toekomst van hun bedrijf, de inrichting van het erf, verduurzaming, landschap & biodiversiteit, zelfstandige woonruimte op het erf, bedrijfsopvolging enzovoort. Ook onderwerpen als financiën, sociale moeilijkheden en andere zorgen kunnen aanleiding zijn om met een erfcoach het

Erfcoach Heerde Lees verder »

Dorpsplan Windesheim 2035

In opdracht van Plaatselijk Belang Windesheim en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta hebben wij het proces mogen begeleiden voor het maken van een dorpsplan in Windesheim. Van maart tot oktober 2023 zijn zo’n dertig inwoners uit Windesheim actief bezig geweest om samen tot het Dorpsplan Windesheim 2035 te komen. Tijdens 4 gezamenlijke werkavonden en vele afspraken tussendoor hebben drie werk groepen

Dorpsplan Windesheim 2035 Lees verder »

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf

Fietroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en in opdracht van Stichting Kening heeft Agnes Dokter uit naam van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland een fietsroute ontwikkeld. Het zijn uiteindelijk twee routes geworden, van 32 km en 42 km lang, die je meenemen door het biodiverse cultuurlandschap van Oostellingwerf. Samen vertellen deze routes het

Fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf Lees verder »

Lokale Ontwikkelingsstrategie IJsselvallei

Tussen het Veluwemassief en de rivier de IJssel en tussen Hattem en Dieren ligt de westelijke IJsselvallei. Voor deze regio zijn in de periode 2019-2022 twee toonaangevende gebiedsontwikkelingstrajecten uitgevoerd met als resultaat Masterplan IJsselvallei en het daarmee verbonden Werkboek. In navolging van deze trajecten hebben de gemeenten Heerde, Epe, Apeldoorn, Voorst en Brummen en Waterschap Vallei

Lokale Ontwikkelingsstrategie IJsselvallei Lees verder »

Ontwikkelings-perspectief en uitvoeringagenda Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft in toenemende mate oog voor de dynamiek in het buitengebied. Zo dwingen ontwikkelingen ten aanzien van klimaat, de landbouw en bijvoorbeeld leefbaarheid tot een meer integrale visie op het buitengebied. Vele gebiedspartijen, belangen, wensen en kansen dienen meer dan nu samen te komen tot een ontwikkelingsperspectief met aansluitend een uitvoeringsagenda. Een

Ontwikkelings-perspectief en uitvoeringagenda Ooststellingwerf Lees verder »

Boerenbelevingen in de IJsselvallei

Medio 2020 is IJsselvallei Boert en Eet Bewust gestart met het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. In het kader van het Masterplan IJsselvallei is gevraagd te komen met goede ideeën om de verbinding stad- platteland en consument – boer te stimuleren. Dit resulteerde in het project Boeren Belevingen in de IJsselvallei. Het project kent

Boerenbelevingen in de IJsselvallei Lees verder »

Groene schoolpleinen gemeente Ooststellingwerf

In opdracht van de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland  werken wij voor de gemeente Ooststellingwerf aan een inventarisatie die zich richt op het vergroenen van schoolpleinen bij basisscholen binnen de gemeente. Groene schoolpleinen zijn in opkomst. Op een groen schoolplein is een selectie aan natuurlijke elementen aanwezig die kinderen uitdagen hier in en mee te spelen. Een

Groene schoolpleinen gemeente Ooststellingwerf Lees verder »

Informatieborden Gemeente Epe

De gemeente Epe wil graag een aantrekkelijke gemeente zijn voor bezoekers en inwoners van de Veluwe. Een goed aanbod aan fietspaden voorzien van informatieborden met een beschrijving van de bijzondere historie hoort daarbij. Cultuurland Media heeft in opdracht van de gemeente Epe samen met de Stichting Promotie Epe en de fietsersbond informatieborden gemaakt die het

Informatieborden Gemeente Epe Lees verder »