Landschap & Cultuurhistorie

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering

De haven van Laaksum werd aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd als vluchthaven voor vissers langs de Friese Zuiderzeekust. Het wordt wel het kleinste zeevissershaventje van Europa genoemd. De geschiedenis van de Laaksum en de Zuiderzeevisserij gaat terug tot in de middeleeuwen. Voor de aanleg van de haven maakten de vissers gebruik van …

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering Lees verder »

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân

In het zeekleigebied langs de Friese kust komen kruinigepercelen voor. Kruinige percelen zijn bolliggende bouwlanden die in het middenaanzienlijk hoger zijn dan langs de randen. De bolle ligging is het gevolg vaneeuwenlange grondbewerking, waarbij op een specifieke manier werd geploegd omde afwatering te verbeteren. Deze manier van grondbewerking kent vermoedelijk eenmiddeleeuwse oorsprong en is zeer …

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân Lees verder »

Landschapsbiografie Olde Maten

De Olde Maten maakt deel uit van een omvangrijke agrarische veenontginning, die bepalend is geweest voor het huidige karakter van het gebied. Het is één van de weinige gebieden waar de zo kenmerkende lange en smalle percelen nog grotendeels aanwezig zijn gebleven. Eeuwenlang werd het gebied gebruikt voor de hooiwinning, al staat het gebied ook …

Landschapsbiografie Olde Maten Lees verder »

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide

Tussen de dorpen Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg) ligt een 1115 hectare groot bos- en stuifzandgebied dat in gebruik is als militair oefenterrein van Defensie. Tot in de negentiende eeuw bestond dit gebied nog uit een uitgestrekt heideveld, dat door bewoners uit de naastgelegen dorpen en buurtschappen werd benut. Het gebied zelf was al in de prehistorie een belangrijke …

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide Lees verder »

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel

De provincie Overijssel beschikt sinds 2013 over een cultuurhistorische kaart, die is opgenomen in de Atlas Overijssel. Samen met Neder|land|schap werken we momenteel aan een actualisatie en doorontwikkeling van deze kaart. De bestaande kaart wordt gecontroleerd, aangevuld en er wordt een waardering toegevoegd. Daarmee kan de provincie landschappelijke en cultuurhistorische waarden integreren in haar beleid …

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel Lees verder »

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel

Traject Lochem-Almen De rivier de Berkel is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), maar momenteel voldoet de rivier nog niet aan de doelstellingen die hiervoor gelden. Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een herinrichting langs verschillende trajecten van de Berkel, om de rivier beter geschikt te maken voor stroming minnende vissoorten. Hierbij zullen naast …

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel Lees verder »

Landschapsbiografie Harlingen

Het erfgoed in de binnenstad van Harlingen is bij velen bekend, maar de kennis over het omliggende landschap ontbreekt vaak nog. Dat is jammer, want Harlingen ligt in een dynamisch en uniek landschap langs de Waddenzee en kent een bijzondere geschiedenis.  Voor de gemeente Harlingen werken we aan een landschapsbiografie. Daarin wordt het verhaal van …

Landschapsbiografie Harlingen Lees verder »

Landschapsbiografie en waardenkaart Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard is een bijzonder eiland in het zuidwesten van ons land. Samen met het eiland Tiengemeten vormt het sinds 1 januari 2019 de gemeente Hoeksche Waard. Het rijke en dynamische verleden van het eiland heeft de gemeenschap gevormd. Hoeksche Waarders zijn trots op hun woonplaats en koesteren het historische cultuurlandschap. Het gebied kent …

Landschapsbiografie en waardenkaart Hoeksche Waard Lees verder »

Landschapsbiografie Landgoed Petrea

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Aan de hand van een landschapsbiografie kunnen de soms honderden- of duizenden jaren oude elementen …

Landschapsbiografie Landgoed Petrea Lees verder »

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Steenbergen

In opdracht van de gemeente Steenbergen werken we aan een herziening van de Cultuurhistoriekaart van Steenbergen. In 2013 heeft de gemeente een Cultuurhistoriekaart (CK) laten opstellen, deze kaart geeft een overzicht van het bovengronds cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente en bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van landschappelijke en cultuurhistorische objecten en structuren. Het ontbreekt de …

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Steenbergen Lees verder »