Landschap & Cultuurhistorie

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Moerdijk

Voor de gemeente Moerdijk werken we aan een herziening van de gemeentelijke Cultuurhistoriekaart. De huidige kaart is opgesteld in 2013 en geeft een overzicht van het landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente, zoals polders, forten, dijken en gebouwd erfgoed. Het ontbreekt de kaart echter aan een duidelijke classificatie en waardering van de elementen. Bovendien …

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Moerdijk Lees verder »

Landschapsbiografie Wekeromse zand

In het zuidwesten van de Veluwe, grofweg tussen de dorpen Lunteren en Wekerom, ligt het 530 hectare tellende natuurgebied het Wekeromse Zand. Het bestaat uit een uitgestrekt stuifzandgebied en heidevelden, die in de loop van de twintigste eeuw grotendeels zijn bebost. Eeuwenlang zorgde de aanwezigheid van het stuifzand voor een bedreiging van de nabijgelegen bouwlanden …

Landschapsbiografie Wekeromse zand Lees verder »

Landschapsbiografie Landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland. De komende jaren wil GLK voor diverse terreinen cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke elementen. Aan de hand van een landschapsbiografie kunnen de soms honderden- of duizenden jaren oude elementen …

Landschapsbiografie Landgoederen Westerheide en ’t Heidehuis Lees verder »

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering

De haven van Laaksum werd aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd als vluchthaven voor vissers langs de Friese Zuiderzeekust. Het wordt wel het kleinste zeevissershaventje van Europa genoemd. De geschiedenis van de Laaksum en de Zuiderzeevisserij gaat terug tot in de middeleeuwen. Voor de aanleg van de haven maakten de vissers gebruik van …

Haven van Laaksum, cultuurhistorische analyse en waardering Lees verder »

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân

In het zeekleigebied langs de Friese kust komen kruinigepercelen voor. Kruinige percelen zijn bolliggende bouwlanden die in het middenaanzienlijk hoger zijn dan langs de randen. De bolle ligging is het gevolg vaneeuwenlange grondbewerking, waarbij op een specifieke manier werd geploegd omde afwatering te verbeteren. Deze manier van grondbewerking kent vermoedelijk eenmiddeleeuwse oorsprong en is zeer …

Kruinige percelen in de gemeente Súdwest-Fryslân Lees verder »

Landschapsbiografie Olde Maten

De Olde Maten maakt deel uit van een omvangrijke agrarische veenontginning, die bepalend is geweest voor het huidige karakter van het gebied. Het is één van de weinige gebieden waar de zo kenmerkende lange en smalle percelen nog grotendeels aanwezig zijn gebleven. Eeuwenlang werd het gebied gebruikt voor de hooiwinning, al staat het gebied ook …

Landschapsbiografie Olde Maten Lees verder »

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide

Tussen de dorpen Budel (Noord-Brabant) en Weert (Limburg) ligt een 115 hectare groot bos- en stuifzandgebied dat in gebruik is als militair oefenterrein van Defensie. Tot in de negentiende eeuw bestond dit gebied nog uit een uitgestrekt heideveld, dat door bewoners uit de naastgelegen dorpen en buurtschappen werd benut. Onder meer vanuit de werkverschaffing is …

Gebiedsbiografie militair oefenterrein Weerterheide Lees verder »

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel

De provincie Overijssel beschikt sinds 2013 over een cultuurhistorische kaart, die is opgenomen in de Atlas Overijssel. Samen met Neder|land|schap werken we momenteel aan een actualisatie en doorontwikkeling van deze kaart. De bestaande kaart wordt gecontroleerd, aangevuld en er wordt een waardering toegevoegd. Daarmee kan de provincie landschappelijke en cultuurhistorische waarden integreren in haar beleid …

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel Lees verder »

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel

Traject Lochem-Almen De rivier de Berkel is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), maar momenteel voldoet de rivier nog niet aan de doelstellingen die hiervoor gelden. Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een herinrichting langs verschillende trajecten van de Berkel, om de rivier beter geschikt te maken voor stroming minnende vissoorten. Hierbij zullen naast …

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel Lees verder »