Ruimtelijke planvorming

Ruimtelijke Onderbouwing vestigen Dierenkliniek

In het najaar van 2022 is op bedrijventerrein Molenweg/Europaweg in Heerde Dierenkliniek Molenweg gevestigd. Dit gebruik was op basis van de Staat van de Bedrijfsactiviteiten in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het gebruik als dierenkliniek voort te kunnen zetten, was het noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen waarbij gebruik wordt gemaakt van de …

Ruimtelijke Onderbouwing vestigen Dierenkliniek Lees verder »

Ruimtelijke Onderbouwing Groepsaccommodatie

Voor een bestaande woning – al opgesplitst in twee wooneenheden – lag de wens om één wooneenheid te gaan gebruiken als groepsaccommodatie. De gemeente Heerde kon en wilde hieraan meewerken, middels een afwijking op het bestemmingsplan voor een periode van 10 jaar.   Cultuurland Advies heeft dit proces begeleidt, de ruimtelijke onderbouwing geschreven/samengesteld en het onderzoek …

Ruimtelijke Onderbouwing Groepsaccommodatie Lees verder »

Ruimtelijke Onderbouwing bij functiewijziging

In sommige gevallen is het mogelijk om middels een omgevingsvergunning bepaalde ontwikkelingen of vormen van gebruik – die strijdig zijn met het bestemmingsplan – toch doorgang te laten vinden. Als de gemeente medewerking wil verlenen zullen zij vragen om middels een ruimtelijke onderbouwing aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. …

Ruimtelijke Onderbouwing bij functiewijziging Lees verder »

Ruimtelijke Onderbouwing Kasteel Vosbergen

De afgelopen decennia zijn de inkomsten van Landgoed Vosbergen uit de traditionele economische pijlers (landbouw, bosbouw en verhuur van panden) teruggelopen terwijl de onderhoudslasten van de monumentale opstallen en het omliggende landschap aanzienlijk zijn gestegen. Nieuwe inkomstenbronnen zijn dan ook noodzakelijk om het huidige kwaliteitspeil van het landgoed te kunnen behouden. Nieuwe ontwikkelingen moeten recht …

Ruimtelijke Onderbouwing Kasteel Vosbergen Lees verder »

Ruimtelijke Onderbouwing evenementen

Voor een particulier in het buitengebied van de gemeente Heerde hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Initiatiefnemer is voornemens om 5 evenementen per jaar te organiseren op zijn eigen terrein. Te denken valt aan muzikale evenementen, zakelijke bijeenkomsten en bruiloften. In de door Cultuurland Advies geschreven ruimtelijke onderbouwing is ingegaan op de mogelijke effecten op …

Ruimtelijke Onderbouwing evenementen Lees verder »

Ruimtelijke Onderbouwing boerencamping

De agrarische sector is in beweging met stoppers, groeiers, ‘neventakkers’  en bedrijven die gaan samenwerken. Voor een ‘neventakker’ hebben wij een ruimtelijke onderbouwing geschreven voor het realiseren van een boerencamping naast het agrarisch bedrijf. De initiatiefnemers hebben ervaring met gasten op het erf, in de vorm van het exploiteren van een rustpunt. De positieve ervaring …

Ruimtelijke Onderbouwing boerencamping Lees verder »

Erf- en landschapsinrichting

Voor een particulier uit Hasselt hebben we een erf- en landschapsplan gemaakt. Als gevolg van de sloop van agrarische opstallen, is de mogelijkheid gecreëerd om meerdere woningen te mogen bouwen. De vernieuwde kavels zijn ruim en beschikken naast het ‘vernieuwde erf’ ook over een agrarisch perceel. Voor een van de nieuwe bewoners werkten we aan …

Erf- en landschapsinrichting Lees verder »