Uitgelicht nieuws

Vacature Planoloog

Ben jij een ervaren planoloog die affiniteit heeft met ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied? Cultuurland Advies zoekt een strategisch adviseur die plannen behandelt die afwijken van het omgevingsplan, waarbij de diversiteit groot is. Jij weet als geen ander hoe je een functiewijziging van bestaande panden, transformatie van agrarische bedrijven en woningbouwinitiatieven aan moet pakken. …

Vacature Planoloog Lees verder »

Dorpsplan Windesheim 2035

In opdracht van Plaatselijk Belang Windesheim en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta hebben wij het proces mogen begeleiden voor het maken van een dorpsplan in Windesheim. Van maart tot oktober 2023 zijn zo’n dertig inwoners uit Windesheim actief bezig geweest om samen tot het Dorpsplan Windesheim 2035 te komen. Tijdens 4 gezamenlijke werkavonden en vele afspraken tussendoor hebben drie werk groepen …

Dorpsplan Windesheim 2035 Lees verder »

Landschapsbiografie Olde Maten

De Olde Maten maakt deel uit van een omvangrijke agrarische veenontginning, die bepalend is geweest voor het huidige karakter van het gebied. Het is één van de weinige gebieden waar de zo kenmerkende lange en smalle percelen nog grotendeels aanwezig zijn gebleven. Eeuwenlang werd het gebied gebruikt voor de hooiwinning, al staat het gebied ook …

Landschapsbiografie Olde Maten Lees verder »

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel

De provincie Overijssel beschikt sinds 2013 over een cultuurhistorische kaart, die is opgenomen in de Atlas Overijssel. Samen met Neder|land|schap werken we momenteel aan een actualisatie en doorontwikkeling van deze kaart. De bestaande kaart wordt gecontroleerd, aangevuld en er wordt een waardering toegevoegd. Daarmee kan de provincie landschappelijke en cultuurhistorische waarden integreren in haar beleid …

Actualisatie Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Overijssel Lees verder »

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel

Traject Lochem-Almen De rivier de Berkel is aangewezen als natte ecologische verbindingszone (EVZ), maar momenteel voldoet de rivier nog niet aan de doelstellingen die hiervoor gelden. Waterschap Rijn en IJssel is begonnen met een herinrichting langs verschillende trajecten van de Berkel, om de rivier beter geschikt te maken voor stroming minnende vissoorten. Hierbij zullen naast …

Quickscan ecologische verbindingszone Berkel Lees verder »

Landschapsbiografie Harlingen

Het erfgoed in de binnenstad van Harlingen is bij velen bekend, maar de kennis over het omliggende landschap ontbreekt vaak nog. Dat is jammer, want Harlingen ligt in een dynamisch en uniek landschap langs de Waddenzee en kent een bijzondere geschiedenis.  Voor de gemeente Harlingen werken we aan een landschapsbiografie. Daarin wordt het verhaal van …

Landschapsbiografie Harlingen Lees verder »

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Steenbergen

In opdracht van de gemeente Steenbergen werken we aan een herziening van de Cultuurhistoriekaart van Steenbergen. In 2013 heeft de gemeente een Cultuurhistoriekaart (CK) laten opstellen, deze kaart geeft een overzicht van het bovengronds cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente en bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van landschappelijke en cultuurhistorische objecten en structuren. Het ontbreekt de …

Herziening Cultuurhistoriekaart gemeente Steenbergen Lees verder »

Historische paden en wegen in de gemeente Súdwest-Fryslân

Het zuidwesten van Fryslân kent een goed bewaard historisch cultuurlandschap. Tot ver in de 19e eeuw ging het meeste verkeer er over het water. Via een fijnmazig netwerk aan vaarwegen en opvaarten was bijna iedere boerderij bereikbaar. Het verkeer over land wordt daardoor vaak onderbelicht, toch is het gebied rijk aan oude paden en wegen, …

Historische paden en wegen in de gemeente Súdwest-Fryslân Lees verder »

Sluiscomplex Molkwerum, cultuurhistorische waardering

Ten noorden van het dorp Molkwerum (Fries: Molkwar) in de gemeente Súdwest-Fryslân ligt in de voormalige Zuiderzeedijk een oud sluiscomplex. De sluis is in de jaren ’60 van de 20ste eeuw gedempt, maar het complex bestaande uit de voormalige sluis, sluiswachterswoning, stenen trap, strekdam met palenscherm en voormalige havenkom is nog aanwezig en vormt een …

Sluiscomplex Molkwerum, cultuurhistorische waardering Lees verder »

Dorpen en Zon IJsseldelta

Dorpen spelen een hele belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum of een wat meer traditioneel dorpshuis. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil het belang van deze ontmoetingsplekken verbinden met de opgave rondom duurzaamheid & energie. Samen met Grafhorst, Kampereiland, ’s Heerenbroek en …

Dorpen en Zon IJsseldelta Lees verder »