Uncategorized

Afstudeeronderzoek naar biodiversiteit en samenwerking in Ooststellingwerf

In heel Nederland gaat de biodiversiteit steeds verder achteruit, wat invloed heeft op het hele ecosysteem waarin wij leven. Om hier iets aan te doen zijn verschillende partijen, waaronder de Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf en De Natuur- en Milieuvereniging De Gagelvenne, gestart om een samenwerkingsorganisatie op te richten rondom biodiversiteit in het (agrarisch)buitengebied, genaamd “Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf”.  …

Afstudeeronderzoek naar biodiversiteit en samenwerking in Ooststellingwerf Lees verder »

1 jaar actief bij Collectief Rivierenland

Binnen het werkgebied van het Collectief Rivierenland zijn momenteel 420 agrariërs en particulieren actief met agrarisch natuur en landschapsbeheer. In totaal beheren zij circa 2.000 hectare aan botanische gras- en hooilanden, akkerranden, landschapselementen en weidevogelgebieden. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit binnen het agrarisch gebied, waar soorten als de patrijs, de grutto, …

1 jaar actief bij Collectief Rivierenland Lees verder »

Lezing: Hoe het veen verdween langs het Zwarte Water

De ontstaansgeschiedenis van het landschap en de middeleeuwse veenontginningen tussen Zwarte Water, Staphorst en Rouveen. Tijdens de lezing wordt door Dennis Worst ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het landschap aan weerszijden van het Zwarte Water. Wist u bijvoorbeeld dat het Zwartewaterklooster was gelegen op een hoog opgestoven rivierduin? En dat grote delen van het landschap …

Lezing: Hoe het veen verdween langs het Zwarte Water Lees verder »