Landschap & Cultuurhistorie

Cultuurhistorische waardenkaart Heerde & Hattem

In 2017 heeft Cultuurland Advies voor het grondgebied van de gemeenten Heerde en Hattem een cultuurhistorische inventarisatie en waardering uitgevoerd. Daarvoor is onder andere gebruik gemaakt van historisch kaartmateriaal, bodemkaarten en tal van bestaande inventarisaties. Naast het intekenen van bijvoorbeeld oude dijkrelicten, karrensporen of de gemeentelijke monumenten zijn ook afzonderlijke landschapstypen aangegeven. De afzonderlijke cultuurhistorische elementen en de landschapstypen zijn beide voorzien van een waardering.

De gecombineerde inventarisatie en waardering zal door de gemeente gebruikt worden voor de ontwikkeling van toekomstige gemeentelijke beleidsplannen. Door de waardering kunnen er afwegen worden gemaakt. Ieder cultuurhistorisch element heeft immer waarde, maar niet alles is even waardevol. Tevens biedt het onderzoek in combinatie met het verhaal van het landschap aanknopingspunten voor de op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie. Wat is je gemeentelijke identiteit? Of wat is je DNA? Juist het verhaal van het landschap is voor dergelijke omgevingsvisies van groot belang.

Opdrachtgever:                               Gemeente Heerde,  Gemeente Hattem
Periode:                                             2017
Contactpersoon:                             Jan-Olaf Tjabringa