Nieuws

Dorpen en Zon IJsseldelta

Dorpen spelen een hele belangrijke rol bij de leefbaarheid in het buitengebied. Veel dorpen beschikken over een ontmoetingsplek in de vorm van een multifunctioneel centrum of een wat meer traditioneel dorpshuis. De Gebiedscoöperatie IJsseldelta wil het belang van deze ontmoetingsplekken verbinden met de opgave rondom duurzaamheid & energie. Samen met Grafhorst, Kampereiland, ’s Heerenbroek en Mastenbroek is de Gebiedscoöperatie dan ook gestart met het project ‘Dorpen & Zon’. 

Het doel van het project is: ‘Bewustwording rondom duurzaamheid in de dorpen aanwakkeren door het verduurzamen van de dorpshuizen en eventueel andere gemeenschappelijke gebouwen om hierdoor het belang van dorpen voor de leefbaarheid in het buitengebied te verstevigen en bij te dragen aan een energie neutrale IJsseldelta in 2050’. Het beoogd resultaat van het project is een aantal uitgewerkte en doorgerekende business cases, waarvan aangetoond is of deze wel of niet haalbaar zijn om succesvol uitgevoerd te worden. Idealiter hopen wij dat de 4 business cases allen uitvoerbaar zijn en ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

De output van dit project kan eveneens de start van de Energiecoöperatie IJsseldelta betekenen. Cultuurland Advies is gevraagd om de projectleiding van dit project te verzorgen.  

Opdrachtgever:               Gebiedscoöperatie IJsseldelta (www.gcijsseldelta.nl)
Periode:                              1 september 2020 – 31 december 2022
Contactpersoon:              Jan-Olaf Tjabringa