Nieuws

Dorpsplan Windesheim 2035

In opdracht van Plaatselijk Belang Windesheim en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta hebben wij het proces mogen begeleiden voor het maken van een dorpsplan in Windesheim. Van maart tot oktober 2023 zijn zo’n dertig inwoners uit Windesheim actief bezig geweest om samen tot het Dorpsplan Windesheim 2035 te komen. Tijdens 4 gezamenlijke werkavonden en vele afspraken tussendoor hebben drie werkgroepen zich gebogen over kansen voor leefbaarheid, over welke specifieke behoefte er is voor welke type woning en over de vraag waar woningbouw wel of juist niet zou kunnen plaatsvinden. De verzamelde informatie is geanalyseerd en in een advies samengevat in zeven zorgvuldige opgestelde speerpunten. Speerpunten voor de toekomst waar het dorp zelf aan kan werken, waar ze de samenwerking in zoeken of wat ze in goed vertrouwen uit handen moeten geven met de bouwstenen die zij aanreiken.

Onze rol bij dit project betrof het begeleiden van het proces, de werkavonden en uiteindelijk het schrijven van het dorpsplan met de vele input die we vanuit het dorp mochten ontvangen.

Opdrachtgever:         Plaatselijk Belang Windesheim en de Gebiedscoöperatie IJsseldelta
Periode:                       maart – november 2023
Contactpersoon:       Jan-Olaf Tjabringa
Download:                  Dorpsplan Windesheim 2035